Pvm: 28.02.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kapanen Jussi Santeri

Työn nimi: Delila

 

Delila on taiteellinen lopputyö, joka koostuu 64-sivuisesta videomateriaaliin perustuvasta mustavalkoisesta sarjakuvasta ja 76-sivuisesta kirjallisesta raportista.

Sarjakuvan keskeisenä pyrkimyksenä on kuvata marginaalissa elävän ihmisen maailmaa sortumatta kaunisteluun tai kauhisteluun. Tarina on kuvaus yhden työttömän helsinkiläisen kamppailusta eteen kasautuvien vaikeuksien kanssa lamavuonna 1994. Tarinassa seurataan helmikuusta -94 lokakuuhun -94 päähenkilön ja hänen Pitkänsillan viereen uponneen veneensä kohtaloa. Tapahtumien sijaintipaikan vuoksi lukijalle avautuu mahdollisuus tutustua rannan miesten maailmaan. Oleellisena tavoitteena ja tutkimuskohteena oli luoda aiemmin tuntematon "dokumenttisarjakuva"-lajityyppi. Kuinka videomateriaalin voi muuntaa sarjakuvaksi?

Kirjallinen raportti on selonteko sarjakuvan monipolvisesta tekoprosessista ja sen taustoista. Käyn läpi kuvausosuuden, litterointi ja käsikirjoitusvaiheen, kuvakäsikirjoituksen ja lopulta originaalien piirtämisen. Sivuan myös työskentelypäiväkirjan pitoa ja tarinan digitoimista.

Kirjallisessa osuudessa olen paneutunut erityisesti elokuvadokumenttien avulla dokumentaarisuuden eri puoliin ja siihen, miten Delila sijoittuu sekä dokumentaarisuuden maailmaan että sarjakuvissa ja kuvasarjoissa esiintyviin dokumentaarisiin teoksiin. Delila on sekoitus havainnoivaa, interaktiivista ja refleksiivistä lähestymistapaa.

Olen käsitellyt Delilan visuaalista ilmettä suhteessa tietooni sarjakuvista. Esitän mahdollisuutta hyödyntää sarjakuvan rajattomia materiaalisia, tyylillisiä ja sisällöllistä keinoja kuvaamataidon opetuksessa.

Lopputyön opilliset, laadulliset ja sisällölliset tavoitteet täyttyivät. Delila on sarjakuvadokumentti, jossa piirroksen ikonimaisuus saa lukijan kokemaan yhteyttä päähenkilöön. Videomuodossa päähenkilö olisi selkeästi "toinen". Delila on tarina sellaisesta kamppailusta ongelmia vastaan, missä tärkeätä on peräänantamattomuus häviönkin hetkellä. Olen oppinut sarjakuvan tekemisestä teknisiä, kerronnallisia ja sisällöllistä asioita. Sarjakuvan tärkein tekovaihe on kuvakäsikirjoitus.

Itselleni lopputyön tärkein anti on oppi laajan materiaalin ja ajallisesti pitkäkestoisen prosessin hallitsemisesta .

 

 

Asiasanat: sarjakuva, dokumentti, dokumenttisarjakuva, Kaisaniemi, Pitkäsilta, Maalareiden ranta, Helsinki