Pvm:10.02.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kallio Satu Maarit

Työn nimi: Portfolio lasten ja nuorten kuvataidekoulussa

 

Portfolio lasten ja nuorten kuvataidekoulussa on raportti Lohjan-seudun kuvataidekoulussa lukuvuonna 1996-1997 toteutetusta opetuskokeilusta. Lopputyössä tarkastellaan opetuskokeilusta kertyneen aineiston ja saatujen kokemusten perusteella seuraavia kysymyksiä: 1. Miten portfoliotyöskentely sopii lasten ja nuorten kuvataidekouluihin arvioinnin ja oppimisen välineeksi' 2. Miten lasten ja nuorten kuvataidekoulun opettaja voi käyttää portfoliotyöskentelyä hyödykseen oman työnsä kehittämisessä? Lisäksi tarkastellaan oppilaan kohtaamisen problematiikkaa.

Tutkimusote on toimintatutkimuksellinen. Tutkimusaineistona on opetuskokeilusta kertynyt materiaali: oppilaiden portfoliotyöskentelyn tuloksena valmistui portfoliosivut ja opettajan oma partfoliomateriaali. Opetuskokeiluun osallistui Lohjan-seudun kuvataidekoulussa yksi opettaja ja viisi oppilasryhmää.

Tutkimuksen työtavoista merkityksellisimmäksi nousi opettajan oma portfoliotyöskentely, joka osoittautui tehokkaaksi ja luontevaksi työn kehittämisen välineeksi. Oman portfoliotyöskentelyn rinnalla oppilaiden tuottamaan portfoliomateriaaliin syventyminen antoi opettajalle mahdollisuuden aiempaa syvällisempään oman työn arviointiin.

Tutkimuksessa aloitettu kuvataidekoulun oppilaan kuvataidekouluopintoja pitkittäisleikkaava portfoliotyöskentelyn muoto ei vielä ensimmäisen toteutetun portfoliosivun jälkeen anna aihetta arvioida työtavan etuja tai haittoja. Oppilaiden portfoliotyöskentely painottui itsearviointitaitojen omaksumiseen ja kehittämiseen. Opetuskokeilu osoitti, että portfolio oppimisen menetelmänä kaipaa jatkotutkimusta.

 

Aineisto: Lopputyöraportti

Asiasanat: Portfolio, itsearviointi, lasten ja nuorten kuvataidekoulut