Pvm: 15.11.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kaartinen Eine Terttu Hannele

Työn nimi: Tulvan yli

 

Lopputyö TULVAN YLI on kokemukselliseen oppimiseen lukeutuva maalaamisprosessia tutkiva työ. Lopputyö rakentuu neljästä osiosta; maalaamisprosessista prosessin dokumentoinnista kaitafilmeille, näyttelystä ja kirjallisesta raportista. Työssä korostuu taiteellisen työskentelyn osuus. Lopputyö seuraa 16 öljyvärimaalauksen syntymistä. Maalaamisprosessia tutkimalla pohditaan taiteellisen työskentelyn merkitystä; kuvantekemisen taustoja ja tekijöitä, aiheiden alkuperiä ja maalausten syntyprosessin dokumentoinnin tietoarvoa.

Aiheena on maisemamaalaus ja maalaukset ovat kokemuksellisia tulkintoja vedellisten maisemien välityksellä. Abstrahoinnin menetelmää selvitetään dematerialisoinnin ja modusopin pohjalta. Marjo Räsäsen tutkima kokemuksellisen oppimisen kehä (lisensiaattityö KUVASTA KOKEIMUKSEKSI 1993) toimii työn teoreettisena kehyksenä. Työssä pohditaan kokemuksellisen oppimisen mallin soveltuvuutta kuvaamataidon opetuksessa lopputyön tekijän omien kokemusten kautta.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti, Liite 1. videodokumentti

Asiasanat: maalaamisprosessi, kokemuksellinen oppiminen