Pvm: 1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Heikkilä Elina Aulikki

Työn nimi: Aluekatsaus. Kirjoituksia minun todellisuuteni ja taiteen todellisuuden kohtaamisesta

 

Olen pitänyt taidetta korokkeella huomaamattani. Se on jäänyt kauaksi arjestani ja sen tähden mietin lopputyössäni omaa arkeani ja lähestyn taidetta ja erityisesti nykytaidetta omasta todellisuudestani käsin, ja näin pyrin uudelleen määrittämään paikkaani taiteen kentällä. Lähestyn taidemaailmaa lukemalla taiteen teoriaa ja kritiikkiä sekä tutustumalla taiteilijoihin ja heidän töihinsä. Olen lainannut kokonaisrungon työhöni arkkitehti Christian Norberg-Schultzilta, koska hänen ajattelunsa tukee omia pohdintojani. Käyn läpi hänen jaottelemiaan eksistentiaalisen tilan tasoja: esineet, huonekalut ja talo (koti) ja kaupunki. Jokaisen luvun alussa mietin omaa suhdettani esineisiin, kotiin ja kaupunkiin. Esittelen kolme nykytaiteilijaa hieman tarkemmin (Haim Steinbach, Andrea Zittel ja Daniel Buren). Haim Steinbachin arkiesineet saivat huomioni kiinnittymään museon asemaan taiteessa, pohtiessani kodin käsitettä mietin taiteilijan elämää ja hänen taidettaan - Andrea Zittelin elämä ja taide muodostavat "kokonaistaideteoksen". Daniel Buren herättää minut ajattelemaan taiteen asemaa kaupungissa, taiteen yleisöystävällisyyttä sekä 'taidekasvatusta. Työn lopussa käsittelen omaa työskentelyäni ja kuviani, joilla dokumentoin helmikuussa 1998 Tampereella tilaa, joka liittyy historiaani. Tilasta ottamani kuvat ovat mukana kirjassa (ks. Kuvaluku), ja alkuperäiset diat ovat esillä 4.-8.5.1998 7.krs:n hissiaulassa TaiKissa.

Työni alussa pohdin karttaa ja maisemaa ja kutsun työtäni tutkimusretkeksi. Maailmani hahmottui ja kokonaiskuva selkeni. Löysin yhtymäkohtia oman maailmani ja taidemaailman välillä, ja erilaisia tapoja lähestyä nykytaidetta omasta arjestani käsin, sekä samalla myös lähtökohdan itselleni taidekasvattajana.

Aineisto: Kirja, joka sisältää tekstien lisäksi Kuvaluvun

Asiasanat: minä, arki, nykytaide, tila