Pvm:13.03.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Häkämies Kati

Työnimi: Hengitys, ajatuksia kuolemasta

 

Hengitys, ajatuksia kuolemasta on taiteellinen lopputyö, jossa pohdiskelen elämän ja kuoleman suhdetta toisiinsa. Työn taiteellinen osuus koostuu tekstiilitöistä, jotka olivat esillä Into-galleriassa 2.-7.9.1997. Työt on tehty käsipainamalla silkki- sifongille. Painomenetelmänä on etsaaminen viinihapolla.

Taiteellinen työ on kaksiosainen. Ensimmäinen lehtiruotiosio koostuu seitsemästä toistensa läpi näkyvästä kankaasta. Toisen osan, Koivukehän muodostavat kaksi rinnakkaista kangasta. Kankaat ovat noin 3 m pitkiä ja 90 cm leveitä.

Kirjallisessa osassa olen miettinyt miten ihminen voi määrittää elämäänsä. Tarkastelen asiaa ihmisen ja hänen ympäristönsä suhteen kautta. Semioottiset ja postmodernistiset teoriat puoltavat kantaa, jonka mukaan luonto ei ole muuttumaton ja ihmisestä riippumaton käsite. Pysyvää tarkastelupistettä ei löydy. Ihminen etsii totuutta luonnosta, kuolemasta, mutta pystyy luomaan vain vaihtuvia määritelmiä. Kuolema tekee ihmisen elämästä arvokkaan, koska se tekee siitä rajatun ja ainutkertaisen. Ihminen ei voi määrittää kuolemaa muutoin kuin elämän kautta. Totuutta ei ole tarjolla. On vain erilaisia näkökulmia.

Taiteellinen työni kuvaa omaa mielikuvaani elämän ja kuoleman suhteesta. Hidas vanheneminen valmistaa kuolemaan. Kuolema on läsnä elämän rinnalla. Elämänlanka on ohut ja hauras. Elämän erottaa kuolemasta vain hengitys.

 

 

Aineisto: Tekstiiliteokset, kirjallinen osa ja 8 diakuvaa

Asiasanat: kuolema, ihminen-luonto