Pvm:1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Bobacka Mikael

Työn nimi: K som i konst, konceptualitet och kommunikation

 

 

Ombord på rymdsonden Pioneer 10 som sköts upp 1973 fans en platta med ett bildbudskap avsett för eventuella intelligenta varelser någonstans i rymden. I essäema granskas bla. detta bildbudskap utgående från teorier om bildens representation uppställda av Ernst Gombrich, Nelson Goodman och andra bfldteoretiker. Finns det en analogi mellan objektet och det sätt på vilket det framställs på papperet, eller är bilden ett språk vi lärt oss dels under mänsklighetens långa historia, dels under vår personliga utvecling?

Bildbudskapet ombord på Pioneer 10 får i vidstående essäer representera den problematik som konceptkonstnärerna aktualiserat om bildens representation, on ideernas företräde framom den estetiska finishen.

Vi konstaterar att bildbudskapet knappast kan vara begripligt för främmande intelligenser utan kännedom om, vår bildkultur, men att det, hopplösa i företaget och det svindlande perspektivet med den Iilla onyttiga plattan som seglar fram genom en oändlig rymd framstår som, poesi. Vi. utnämner verket till ett readymade-konstverk. Vi ger den Iilla plattan betydelscr som den ursprunligen inte haft. Vi konstaterar att konst är att leka med ideer i en självgranskande akt medan det fysiska utförandet är blott ett hantverk.

Ideerna lever vidare oberoende av det fysiska verkets beständighet. Duchamps verk Fountain, en pissoar, fanns till som konstverk uder endast en kort tid. i galleriets bakre rum. Verket ställdes aldrig ut och försvann efter en kort tid. Det har nästan inte funnits men det lever vidare som ett gigantiskt verk i konsten trots att artefakten inte funnits på över åttio år. Genom konstens historia har det gjorts otaliga försök att definiera konsten som dock alltid undflytt den slutgiltiga definitionen. Konsten fönyar sig och gör definitionerna föråldrade. Vi kan därfår lättvindigt komma med ytterligare en definition: konst är att leka med ideer.