Pvm: 1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Ahola Sari

Työn nimi: Portinvartija

 

Portinvartija - lopputyöni sisältää Into-galleriassa 3.3 -15.3. 1998 olleen näyttelyn sekä siihen liittyvän kirjallisen osuuden.

Lopputyöni kirjallinen osuus on taiteellisen prosessin kuvaus, jossa kuvaan kuvantekemiseni kehittymistä aiheen etsimisestä näyttelyyn asti. Selvitän siinä työskentelyyn! vaikuttaneita lähtökohtia ja prosessin etenemisen kannalta merkittäviä löytäjä. Metalligrafiikan tekniikan opettelu ja kokeilut olivat keskeinen osa työskentelyäni ja siksi kuvaan paljon teknisiä ratkaisuja ja ongelmia.

Kirjallisessa osassa selvitän kuvantekemisen esteitäni ja miten pääsin niiden yli taukojen, taidehistoriallisten lähtökohtien ja metalligrafiikan tekniikan avulla. Käytin paljon kirjallisuutta innoituksena työskentelyssäni. Valitsin keskiajasta kertovasta kirjallisuudesta kiinnostavia sisältöjä lähtökohdiksi kuviin! ja nämä sisällöt sulautuivat omiin kokemuksiin ja pohdintoihini

Kirjallinen osuus jakaantuu viiteen lukuun Ensimmäisessä luvussa kerron sisällön etsimisestä ja siinä vastaani tulleista kuvan tekemisen esteistäni. Toisessa luvussa kerron keskiajalta löytämistäni sisällöistä sekä niihin liittyvistä tekniikoiden kokeiluista. Kolmannessa luvussa kuvan tekemisen esteekseni oli muodostunut tietoisen kontrolli ja selvitän miten tekniikan avulla halusin pyrkiä tästä eroon. Kerron myös näyttelytöideni tekniikoista ja laattojen valmistuksesta. Neljännessä luvussa käsittelen näyttelytöiden vedostusta, luonnoksia, koevedoksia ja lähtökohtia ja lopulta esittelen kunkin näyttelytyön. Viides luku sisältää pohdintaa esteistä, kuvantekoprosessista ja oppimisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

 

Aineisto: Lopputyönäyttely ja kirjallinen raportti

Asiasanat: este, tietoinen, alitajuinen, laina, metalligrafiikka, keskiaika, katedraali