Pvm: 1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Viljanen Sirpa-Helena

Työn nimi: Hyvää opettajuutta etsimässä

 

 

 

Lopputyö Hyvää opettajuutta etsimässä on kuvaus opetusprojektista, jonka suoritin Toukola - Vanhankaupungin lasten kuvataidekoulussa 1995-1996, tutkiakseni omaa opettajuuttani ja kokeillakseni portfolio-arviointia. Sovelsin opetukseeni kokemuksellisen oppimisen mallia, niin kuin Viljo Korhonen ja Marja Räsänen ovat soveltaneet sitä käytäntöön.

Lopputyöni taustalla ovat omat kokemukseni oppimisesta ja opettamisesta. Minua on opetettu behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan ja koulunkäynti oli ahdistavaa. Opettajan kiitosta kalastettiin ja kritiikkiä pelättiin.

Omassa opettamisessani olen etsinyt parempia menetelmiä. Kiinnostuin oman opettamiseni tutkimisesta yli kymmenen vuotta sitten toimiessani lastentarhanopettajana erityislasten ryhmässä Raumalla 1984-1985. Tuolloin aloitin myös opetukseni dokumentoinnin kirjoituksin ja valokuvin.

Toukola-Vanhakaupungin lasten kuvataidekoulun opetusprojektissa painottuivat aihealueet maisema, värioppi ja ihminen. Nämä olivat oppilaiden toivomia ja olin myös itse kiinnostunut niiden opettamisesta. Pyrin suunnittelemaan opetustilanteet niin, että ne tukisivat oppilaan aktiivista roolia oppijana ja itseohjautuvuutta. Ne olivat myös portfolio-arvioinnin tavoitteet. Oppilaat keräsivät työkansioihinsa töidensä lisäksi luonnoksia ja ajatuksiaan jotka oli luettavissa erilaisissa kirjoitelmissa. Kaksi kertaa oppilaat saivat tehtäväkseen valita kansioistaan parhaat työt ja kommentoida niitä. Haastattelin myös vanhempia, heidän valitessaan täitä lastensa kansioista.

Kokemuksellisen oppimismenetelmän käyttö sopi hyvin opettajapersoonalleni ja tietoni sekä taitoni sen käytöstä lisääntyivät. Portfolio-arvioinnin monet mahdollisuudet vasta avautuivat minulle tämän kokeilun myötä ja tulen käyttämään sitä tulevissakin opetustöissäni.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti

Asiasanat: kokemuksellinen oppiminen, portfolio, taidekasvatus