Pvm: 31.10.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Tukiainen Sirpa

Työn nimi: Ääripäät

 

 

Lopputyöni sisältää Taideteollisen korkeakoulun Galleria Atskissa 27.10. - 7.11.1997 olleen näyttelyn sekä maalauksiin liittyvän tekstiosan kuvineen. Kirjallinen osuus tuli valmiiksi näyttelyn aikana.

Maalaukset ovat marraskuun 1996 ja maaliskuun 1997 väliseltä ajalta. Olen maalannut ne vesiväreillä, joissakin on lisäksi guassia ja rasvaliitua. Olen raportoinut tekstiosassa kaksikymmentäkahdeksan maalausta, joista näyttelyssä oli esillä kuusitoista. Näyttelyn tavoitteena oli oppimisen esittely. Siksi maalausprosessin eri vaiheet olivat nähtävillä.

Olen vanhan kuvaamataidonopettajan tutkinnon suorittanut ja ollut koulutyössä pitkään, mutta toiminut myöskin kuvataiteilijana. Sen vuoksi olen tekstiosan alussa kuvannut aikaisempia vaiheitani lopputyöprosessin lähtötilanteen selventämiseksi.

Lopputyön taiteellista prosessia tarkastelen eri näkökulmista. Ensinnäkin pyrin löytämään niitä kuvataiteen traditioon liittyviä aiheistoja, jotka kytkeytyvät maalauksiini. Renessanssin, romantiikan ja postmodernin vaikutteet näkyvät töissäni.

Seuraavaksi olen pohtinut maalaustekniikkaan vaikuttaneita seikkoja. Tekniikan esikuvat muuttuivat prosessin edetessä. Ohjauksen vaikutus oppimistapahtumassa oli painokas. Sen ansiosta tekniikkani muuttui raskaasta ja peittävästä maalaustavasta kuultavaksi ja kevyeksi. Samalla muuttuivat myös kuvasto, valoja väri. Suhde maalaamiseen muuttui suorittavasta lähestymistavasta luottamukseksi taiteellisen työskentelyn kykyyn kannatella prosessia.

Maalauksen peruselementeistä minua kiinnostavat tila ja valo. Prosessin aikana tekniikan keveneminen lisäsi valoisuutta ja muutos vaikutti väriasteikkoa laajentavasti.

Tarkasteluni kohteena on myös lopputyön maalausprosessi oppimistapahtumana. Erittelen oppimisen etenemistä ja edellytyksiä sekä sen aikaansaamaa muutosta taiteellisessa ilmaisussani. Oma oppimiskokemus lisäsi luottamusta opettajuuteen. Kirjallisen osuuden analyyttinen lähestymistapa toi valmiuksia sekä oman opettajan työn, että taiteellisen työn seuraamiseen.

 

Aineisto: Taiteelliseen työhön suuntautuneen lopputyön kirjallinen osa, jossa lopputyömaalaukset painokuvina

Asiasanat: Oppimisprosessi, maalaaminen, taiteen traditio