Pvm: 26.03.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Pyykkö Saara

Työn nimi: Peli ja taide - Mielikuvapelistä Kaupunkipasianssiin

 

Lopputyöni sisältää kaksi peliä, museopedagogisen Mielikuvapelin ja käsitetaiteellisen Kaupunkipasianssin, sekä kirjallisen osuuden. Pelien suunnittelua ovat ohjanneet projektikohtaiset tavoitteet. Ne ovat suunnittelijan, opettajan ja taiteilijan puheenvuoroja taiteen kentässä.

Mielikuvapeli on Helsingin kaupungin taidemuseolle suunnittelema museopedagoginen keskustelupeli kuvataiteesta. Pelin tavoitteena on oppia katsomaan, havaitsemaan ja keskustelemaan taiteesta. Pelin osat ovat pelilauta, vaihdettavat postikortit, puhumista auttavat "puhekortit" sekä pelin kulkua ohjaava "kuutio". Pelin ideaalinen kohderyhmä ovat 6 - 16 vuotiaat, vaikka pelaaminen on mahdollista vanhemmillakin. Mielikuvapeli on ollut näytteillä Helsingin kaupungin taidemuseossa Meilahdessa 11.10. - 3.12.1995 ja Myyrmäki-talossa Vantaalla Pentti Kaskipuron näyttelyn yhteydessä 21.2. - 17.4.1996. Peliä voi lainata Helsingin kaupungin taidemuseosta. Olen suunnitellut pelin idean, sisällön, muotoilun ja grafiikan.

Kaupunkipasianssi on oma taiteellinen projektina. Se on instrumentti kaupungin tutkimiseksi. Pelaaja kävelee yksin kaupungissa ja tutkii sitä välittömien havaintojen sekä muistojensa ja mielikuvien kautta. Peli sisältää 52 korttia. Kaupunkipasianssin sääntöjen vapaus on lainattu Marcel Duchampilta, jonka ajatuksen mukaan pelaajalla on myös vastuu säännöistä. Taiteen katsoja ei ole passiivinen vastaanottaja, vaan hän viimeistelee teoksen.

Kirjallinen osuus sisältää kaksi osaa, raportin Mielikuvapelin suunnittelusta sekä esseitä Kaupunkipasianssin tausta-ajatuksista. Ensimmäisessä osassa minulla on ollut tavoitteena tutkia pelin mahdollisuuksia taidekasvatuksessa. Kerron Mielikuvapelin tavoitteista ja suunnitteluprosessista. Kirjoitan keskustelevasta taiteen filosofian opettamisesta, pelien säännöistä ja muista oppimispeleistä. Toinen osa selvittää Kaupunkipasianssin suunnitteluun vaikuttaneiden henkilöiden ajatuksia. Esseet käsittelevät Georges Perecin ja ltalo Calvinon kirjallisuutta, Kevin Lynchin kaupunkimielikuvateoriaa sekä Lauri Anttilan ajatuksia havainnosta ja kävelemisestä.

 

Aineisto: Mielikuvapeli ( Helsingin kaupungin taidemuseo), Kaupunkipasianssi, kirjallinen osuus

Asiasanat: peli, museopedagogiikka, kaupunki, käsitetaide