Pvm: 10.11.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Panttila Eija

Työn nimi: SILMIN NÄHDEN YMPÄRISTÖSTÄ - Raportti kuvataideviikosta Rapakkojoen ala-asteella

 

Suunnittelin ja toteutin viikon kestävän opetuskokeilun Rapakkojoen ala-asteella Kiuruvedellä 5 - 12.02.1996. Lopputyöni on projektin kuvaus, joka koostuu tekstiosasta ja puolen tunnin videotaltioinnista. Opetuskokeiluni tavoitteena oli tutkia Rapakkojoen koulun ympäristöä kuvallisin keinoin. Lisäksi tavoitteena oli koulun toiveen mukaisesti saada uusia ideoita kuvaamataitoon. Koulun toiminta-ajatuksen mukaisesti teimme omaa kuvaa uusin välinein koulun ympäristöstä. Projektiin osallistuivat ala-asteen kaikki luokka-asteet, sekä koulun esikouluryhmä. Minulla oli omana tavoitteenani tutkia opettamistani oppiakseni siitä ja siten kehittää ammattitaitoani. Omien havaintojeni lisäksi tutkimusaineistonani oli projektin aikana kuvattu videonauha. Osan aineistostani muodostavat oppilaiden päiväkirjamerkinnät sekä opettajien kanssa käymäni keskustelut.

Lopputyöni käsittelee lasten taidekasvatusta, ympäristökasvatusta ja omaa oppimistani. Arvioin projektin tavoitteiden toteutumista sekä sen syitä. Lopputyöni osana oleva videofilmin olen editoinut viikon aikana kuvatusta dokumenttimateriaalista. Master-nauha on Rapakkojoen ala-asteella. Sieltä on lähetetty nauhan kopioita ystävyyskouluille. Videofilmi kertoo Rapakkojoen koulusta, sen kuvataideviikosta, oppilaista ja kuvataideviikon toteutuksesta.

 

 

Aineisto: kirjallinen osa ja 1/2 h videotallenne

Asiasanat: opetuskokeilu, lasten taidekasvatus, ympäristökasvatus