Pvm: 03.08.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Muhonen Anne-Maria

Työn nimi: Maan vetovoima

 

Lopputyöni Maan vetovoima koostuu Atski-galleriassa pidetystä näyttelystä ja taiteellisen prosessin kirjallisesta osuudesta. joka muotoutui lähes vuoden ajan pidetyn työpäiväkirjan pohjalta.

Kiinnostus ja lapsuudesta saakka säilynyt mutkaton suhde luontoon sekä rakkaus luonnonmateriaaleihin innostivat kokeilemaan toisenlaista tapaa ilmaista taiteellisia pyrkimyksiäni kuin mihin tähänastisella kuvataiteilijan uralla olin tottunut. Tekniikan ja välineen vaihtaminen akryylimaalauksesta ulkona luonnossa liikkumiseen, valokuvaamiseen. lyhyessä ajassa syntyvien teosten rakentamiseen ja materiaalien keräämiseen auttoivat näkemään luovuuden muuttuvana, elävänä, uusia rajoja rikkovana ja välineestä riippumattomana voimana.

Palasin muistojen avulla lapsuuteen ja tutkin mitä yhteyksiä lapsuuteni leikeillä on työskentelyyni aikuisena ja kuvataiteilijana. Leikkisyys, keskittyneisyys, rentous, vapaa assosiointi ja leikin prosessin (ei tuloksen) korostuminen nostivat leikin yhdeksi keskeisimmäksi pohdinnan kohteeksi. Työskentelytapaan liittyvät myös oleellisesti moniaistisuus ja kävely liikunnallisen meditaation muotona.

Leikki- ja työskentelyprosessin tuloksena vahvistui suhtautumiseni leikkiin tietoisesti valittuna työskentelymetodina sekä omassa taiteellisessa työskentelyssä kuin myös opetuksessani.

Lopputyö tiivistää yhteen taiteellista näkemystäni, maailmankuvaani ja suhdettani luontoon. Tutustuminen saman kaltaisella tavalla työskentelevien ja ajattelevien taiteilijoiden teoksiin ja ajatteluun jäsentää omaa paikkaani taiteen kentässä.

 

Aineisto: Näyttely ja kirjallinen osuus

Asiasanat: Maataide, leikki, kävely