Pvm: 11/1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Tekijä: Miettinen Raija

Työn nimi: Esteettinen kasvatus ja taiteen merkitys persoonallisuuden kehityksessä.

Estettis-taiteellisen todellisuussuhteen kuvaus.

 

Tutkimuksessani olen käyttänyt kirjallisuudessa esiintyviä taide-, kasvatus- ja yhteiskuntateoreetikkojen tutkimuksia, jotka käsittelevät henkilökohtaisen kasvun ja oppimisen mahdollisuuksia oppimisessa ja koulutuksessa.

Tutkimukseni ajankohta, 1980-90 lukujen taite on ollut mielenkiintoinen tausta muutoskehyksenä tietotekniikka ja kuvankäsittely. Eräät aikaisemmin tärkeinä pidetyt tutkimuksen perusteet, lähteet ja menetelmät ovat joutuneet uudelleen arvioitavaksi. Tutkijana olen halunnut käsitellä työn problematiikkaa niistä lähtökohdista, jotka ovat työn aikana osoittautuneet minulle henkilökohtaisesti tärkeiksi ja kestäviksi. Tältä pohjalta olen pyrkinyt kuvaamaan ja selittämään tutkittavaa ongelmaa esteettisenä, persoonallisena ja subjektiivisella kasvun reittinä, rationaalin ja irrationaalin integraatioprosessina.

Tutkimusideastani johtuen metodini on ollut synteettinen menetelmä: kyseessä ei ole tietyn aineiston kokoaminen ja sen käsittely, vaan jo aikaisemmin käsitellyistä osakokonaisuuksista valittu lähtökohta. Tavoite ei näin ollen ole aukoton argumentointi vaan moni- ja poikkitieteellisesti luotu luonnos kuvakudokseksi. Taidekasvatuksen alueen ominta menetelmää on siksi jatkuvasti etsittävä, koska yhteydet kuvataiteeseen, taidekäsityöhön, kirjallisuuteen jne. ovat osoittautuneet tärkeiksi mutta vaikeasti jatkotutkimuksiin luontuviksi.

Moniulotteisimman näkökulman on työlleni antanut Wilhelm Walgenbach, joka sekä syvensi että laajensi esteettisen kokemisen ja rationaalin erittelyn integroitunutta oppimisprosessia myös luonnon, ympäristön ja arkipäivän nykyestetiikan vaatimuksia noudattavaksi tutkimusprojektiksi.

 

Aineisto: Kirjallinen osa