Pvm: 27.10.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Linna Anna

Työn nimi: KAUHEESTI KARVOJA: Oppilaita Kaisu Koiviston näyttelyssä

 

Lopputyöni rakentuu pedagogisesta osuudesta, jossa esittelin Kaisu Koiviston näyttelyä oppilasryhmille Tampereen taidemuseossa, sekä tästä kirjallisesta raportista.

Lopputyöni lähti liikkeelle kysymyksistä: Mitä taide on minulle ja mitä sen opettaminen on. Huomasin, nykytaide oli minulle vieras alue. Tahdoin selvittää omaa taidekäsitystäni. Toinen lähtökohtana oli pohtia, miten nykytaidenäyttely voisi aueta koululaisille. Päätin suunnitella esittelyn nykytaiteesta juuri nuorille. Valitsemani taiteilija oli Kaisu Koivisto, vuoden nuori taiteilija 1996. Kaisu Koiviston näyttelyyn valitut työt olivat enimmäkseen installaatioita ja veistoksia, joissa oli käytetty monenlaisia kuvallisia aineksia ja materiaaleja kuten terästä, jouhta, kangasta, muovia ja sarvia.

Lopputyöni kulkee alun teoreettisesta lähestymistavasta kohti yhä henkilökohtaisempaa pohdiskelua taiteesta, kasvatuksesta ja Kaisu Koiviston näyttelyn esittelystä. Esittelyissäni kävi 13 ryhmää, joiden ikäjakauma oli 13-18 vuotta. Jaoin jokaiselle oppilaalle laatimana kyselylomakkeen yleensä esittelykierroksen lopussa. Kyselyllä halusin selvittää oppilaiden näkemyksiä Kaisu Koiviston taiteesta sekä heidän suhtautumistaan esittelyyni.

Kaisu Koiviston näyttely oli antoisa sekä itselleni että yleisölleni ja osoitti, että sopiva nykytaide voi antaa 13 - 18 vuotiaille oppilaille paljonkin. Mielestäni tärkeintä on, että opetuksessa on taidehistorian ohella mukana myös meidän päiviemme ilmiötä. Mielestäni opettaja ei voi suoranaisesti opettaa pitämään jostain. Tärkeämpää on opettaa ymmärtämään ilmiötä nimeltä taide ja antaa eväitä sen vastaanottamiseen. Taide on väline, jolla ihminen voi välittää viestiä muille, kiteyttää ajatuksiaan ja tuntemuksiaan havaittavaan muotoon.

 

 

Aineisto: Kirjallinen raportti , 15 kuvaa

Asiasanat: Kaisu Koivisto, nykytaide, oppilaiden taidekäsitys