Pvm: 28.08.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Laukka Maria

Työn nimi: Muuttuva lastenkirjan kuva

 

Lastenkirjan kuvitus voidaan määritellä omana taidelajinaan selvittäen ehtoja, joiden alaisina kuvitukset syntyvät. Lastenkirjataiteen monialainen luonne sijoittaa sen useiden tutkimusalojen piiriin.

Lastenkirjan kuvituksen kehityksenä on suorat yhteydet vuosisadan vaihteessa toimineeseen taidekasvatusliikkeeseen.

Suomalaisen lastenkirjankuvituksen historialla on kiinteät yhteydet kansainväliseen lastenkirjataiteeseen. Lastenkirjan kuvanon kehittynyt opetuskuvasta satukuvaan. Kuvitus on tällä vuosisadalla eriytynyt kohderyhmän ikäkausien mukaisiin tarpeisiin.

Kuvitustaiteessa on keskeistä jugend-tyylin vaikutus lasten kirjan aihepiiriin ja ilmaisuun. Myös realismi, surrealismi, ekspressionismi, kubismi ja impressionismi heijastuvat lastenkirjataiteessa. Modernismin läpimurto tapahtui 1950-luvulla Tove Janssonin kuvakirjoissa.

Lastenkirjankuvituksen tuntomerkit määrittelevät sen olemuksen tulkinnalliseksi esittäväksi taiteeksi.

 

Aineisto: Teksti

Asiasanat: lastenkirjan kuvitus, lastenkirjataide, taidekasvatus