Pvm: 1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kujala Päivi

Työn nimi: Taivaallinen taideteos

Lopputyönä on mustavalkokuvitus ja taitto teokseen Taivaallinen taideteos, jonka on kirjoittanut Mika Wickström. Teoksen kohderyhmä on nuoret aikuiset.

Kuvituksessa on käytetty tussi- ja huopakynätekniikkaa. Teoksen alkuosassa on seitsemän koko aukeaman kuvaa, joissa esitellään tarinoiden henkilöt. Varsinaisessa tarinassa kuvia on kolmetoista.

Tarinan henkilöitä ovat Sokrates, Platon, Aristoteles, Jeesus, William Shakespeare, lmmanuel Kant, August Strindberg, Oscar Wilde, Benedetto Croce, Erik Ahlman ja Krzysztof Kieslowski. Henkilöt pohtivat täydellisen taideteoksen olemusta - myös sen mahdottomuutta. Teoksen tapahtumat ovat mielikuvituksen tuotetta, mutta repliikeissä on pyritty noudattamaan historiallisten henkilöiden todellisia ajatuksia.

Raporttiosassa kerrotaan kirjan syntyprosessista, ideoista, tavoitteista ja valinnoista, jatka ovat vaikuttaneet kirjan lopputulokseen. Apuna on käytetty päiväkirjamerkintöjä, muistiinpanoja, ideakartastoja ja luonnoksia. Myös tekstinkirjoittajan ajatuksia on otettu mukaan raporttiin.

 

Aineisto: Taivaallinen taideteos, raportti

Asiasanat: taivaallinen taideteos, kuvakirja nuorille aikuisille