Pvm: 14.03.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kuittinen Marja Johanna

Työn nimi: Ruokolahden kirkonmäki kuvaamataidon opetuksessa

Pedagoginen lopputyöni koostuu paikkakuntakohtaisen opetuskokonaisuuden suunnittelusta, opetusmateriaalin valmistuksesta ja työn arvioinnista.

Opetuskokonaisuuden aihe on Ruokolahden kirkonmäki kuvaamataidon opetuksessa ja se on suunniteltu osaksi Ruokolahden peruskoulun yläasteen seitsemäsluokkalaisten kuvaamataidonopetusta.

Opetuskokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa oppilaita Ruokolahden kirkonmäkeen ympäristökasvatuksen keinoin. Tavoitteena on antaa oppilaille kirkonmäen kulttuurihistoriaan liittyvää tietoa, antaa heille mahdollisuus kokea kirkonmäellä omakohtaisia elämyksiä, käsitellä paikkaan liittyviä mielikuvia sekä mahdollisuuden visualisoida niitä.

Lopputyön ensimmäisessä osassa määrittelen lopputyöni tavoitteen ja kerron taustoja. Kerron omista lähtökohdistani aiheen valintaan ja kuvailen sanoin ja diakuvin tutustumistani paikkakunnan olosuhteisiin ja edellytyksiin kuvaamataidonopettajan ja asukkaan silmin katsottuna. Kerron seitsemännen luokan opetussuunnitelman rungon laatimisen lähtökohdista ja sen yhteydestä opetussuunnitelmiin. Ensimmäisen osan lopussa kerron opetuskokonaisuuden rungosta josta hahmottuu, miten lopputyössäni käsittelemä osuus niveltyy kokonaisuuteen.

Toisessa osassa kerron opetusmateriaalin suunnittelu- ja toteutusvaiheesta ja esitän suunnittelemani tehtävät ja niiden tarkemmat tavoitteet sekä opettajaa varten keräämäni aineiston.

Kolmannessa osuudessa arvioin prosessia ja tehtäviä

 

Aineisto: Kirjallinen työ ja kaksi diasarjaa

Asiasanat: paikkakuntakohtainen opetuskokonaisuus, ympäristökasvatus