Pvm: 04.04.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Horn Outi Kaarina

Työ nimi: Koti on Home is

Koti on... Lopputyö koostuu kirjallisesta osuudesta ja videoreportaasista. Työni on kokeileva tutkimus siitä, miten ympäristöhavaintojen ja videohaastattelun kautta voidaan tutustua uuteen kultuuriin. Työ liittyy maahanmuuttoprosessiini, ja uudesta kulttuurista välittyvät ensivaikutelmat ovat osa työn havaintoja. Mitä minussa tapahtuu, mitä näen ja mitä tarvitsen selviytyäkseni ?

Videoreportaasissa on montrealilaisten ja ottawalaisten puheenvuoroja ja dokumentoivaa kuvitusta kotien yleisilmeestä.

Kirjallisessa osuudessa kuvailen uutta ympäristöä ja sijoitan havaintona ympäristöpsykologian tutkimuksiin. Pyrin määrittämään kodin ja sen suhteiden merkitystä ympäristöpsykologian, semiotiikan ja sosiologian käsitteiden avulla, keskittymällä kodin tilan ja esineiden merkityksiin.

Paikallisten asukkaiden haastattelut on litteroitu kirjalliseen osuuteen ja selvennän kulttuuri-ilmapiiriä vastausten ja esittelemieni käsitteiden avulla. Omat havaintona, myös kameran kautta, suhteessa haastatteluihin muodostavat prosessina tulokset.

Kirjallisessa osuudessa selvitän myös videoaineistoon, kuvaus ja haastattelutilanteisiin liittyviä kokemuksia.

Videohaastattelu on tehty englanniksi. Haastateltavat ovat Kanadan ranskankielisiä. Materiaali on kuvattu 1995. Kysymykset : Koti on ... ?

Kodin mielipaikat...?

Kodin mieliesineet ...? Kulutustottumukset ...?

Tyytyväisyys elämäntapaan ... ?

Pohdin kirjallisessa osuudessa lopuksi kokoprosessin kulkua ja aineiston tutkimisen ongelmia. Liitän kanadalaistumiseni nykykuvausta työn loppuun.

 

Aineisto: kirjallinen osa ja video n. 32 min

Asiasanat: koti, paikka, ympäristökokemus, esinesuhteet