Pvm: 28.10.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Anttonen Tuula

Työn nimi: Rivien välistä

 

Rivien välistä on taiteellinen lopputyö, johon kuuluu galleria Atskissa 29.9. - 17.10. 1997 pidetty näyttely ja kirjallinen osuus.

Kirjallinen osuus käsittelee taiteellista työskentelyäni ja käsityksiäni taiteesta. Tavoitteenani on ollut antaa kuva tämän hetkisestä taidenäkemyksestäni.

Kirjallinen osuus jakautuu neljään osaan. Osassa Historiaa käsittelen työni muuttumista ja työssäni käsittelemiäni kysymyksiä ennen lukuvuotta 1996-97. Osassa Työskentelystä kerron tarkemmin lukuvuodesta 1996-97, jolloin teen kaikki lopputyönäyttelyn työt. Kolmas osa Töistä kertoo lopputyönäyttelyn töistä ja sisältää kolme töitä selittävää tekstiä. Viimeisessä osassa, Taiteesta, käsittelen lähemmin käsityksiäni taiteesta ja sen tekemisestä.

Aineisto: Lopputyönäyttely ja kirjallinen osuus

Asiasanat: abstrakti, aihe akryyli, esine, kauneus, näköhavainto, Ranska, taideteos, taiteellinen työskentely, tempera, tietämättömyys, tiedostamaton