Pvm: 20.02.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Airola Sari-Maarit ja Hieta Heli Katriina

Työn nimi: Kulttuurinen tieto Hyvästi Lihalle! - naamiokursseilla

Lopputyömme aiheena on kulttuurisen tiedon merkitys pitämillämme Hyvästit Lihalle! -naamiokursseilla. Suunnittelimme ja toteutimme kurssit yhdessä vuonna 1 996. Saimme idean monipuoliseen naamiorakennuskurssiin omasta vahvasta kiinnostuksestamme naamioon ja sen kulttuuriseen viitekehykseen. Opettamamme monivaiheinen naamionrakennustekniikka on kehittynyt Italiassa 1500-luvulla, jolloin naamioita käytettiin paitsi karnevaaleissa myös Commedia dell' Arte -teatterissa. Päätimme käyttää tätä kulttuurista viitekehystä syventävänä tietona naamiosta kursseillamme. Tutustuimme aiheeseen ja laadimme siitä luennon kursseillemme.

Ensimmäisen naamiokurssin pidimme Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksessa, seuraavan Taidekasvatuksen osastolla ja viimeisimmän Suomen Kesälukioseuran kansainvälisellä kesäleirillä. Kahdella ensimmäisellä, aikuisille suunnatulla kurssilla opetimme muottiinrakennetun paperinaamion tekniikan kuolinnaamioineen ja pidimme dialuennon karnevaalista ja Commedia dell' Artesta. Kesälukioseuran kurssilla opetimme yksinkertaisemman tavan tehdä naamioita, emmekä pitäneet luentoa. Taideteollisessa korkeakoulussa pitämiemme opetuksellisesti monipuolisempien kurssien vastapainoksi Kesälukioseuran kurssia käsitellään esimerkkinä tekemiseen painottuneesta naamiokurssista.

Halusimme selvittää mitä merkitystä naamion kulttuuriseen Viitekehykseen tutustumisella oli kurssilaisille. Tietoa tästä saimme kirjallisista palautteista ja kursseilla käydyistä keskusteluista. Palautteista havaitsimme, että naamion kulttuuriseen taustaan tutustuminen sai kurssilaiset ajattelemaan naamiota uudesta näkökulmasta. Luennon jälkeen monet olivat alkaneet pohtia naamiota paitsi visuaalisena esineenä myös muodonmuutoksen välineenä. Kulttuuriseen tietoon tutustuminen nosti kurssilaisten mielestä myös oman työn arvoa. Se madalsi myös kynnystä opettaa naamionrakennustaitoa eteenpäin.

Lopputyössämme on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa kuvailemme kurssin idean kehittymisen ja esittelemme kursseilla pitämämme luennon karnevaalista ja Commedia dell' Artesta. Toisessa osassa, käsittelemme kurssit ja saamamme palautteen.

Lopputyössämme pohdimme myös kurssiemme merkitystä meille opettajina. Meillä ei ollut paljon kokemusta opettajan työstä ennen naamiokurssejamme. Emme myöskään olleet kovin motivoituneita. Hyvästit Lihalle! - naamiokurssien suunnittelu, toteutus ja arviointi oli meille positiivinen kokemus opettamisesta. Sen myötä molempien motivaatio on noussut merkittävästi.

Aineisto: Kirjallinen työ

Asiasanat: naamio, Commedia dell' Arte, karnevaali