Pvm: !997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Aho-Lehto Outi

Työn nimi: Muutoksen polku

Muutoksen polku on pedagoginen lopputyö, jonka toteutin yläasteella työskennellessäni Tikkurilassa keväällä 1997, kolmen kuukauden aikana. Etsin ja kokeilin yläasteelle sopivia taidekasvatuksellisia keinoja rakennetun ympäristön ,tutkimiseksi, tiedostamiseksi ja siihen kantaaottamiseksi. Työn henkilökohtainen tavoite oli tiedostaa ja syventää omaa opettajuuttani ja kasvaa näin paremmaksi opettajaksi. Tähän pyrin tutkimalla omaa opettajan työtäni. Sekä opetuskokeileilun etenemistä että omaa työtäni seurasin kirjoittamalla päiväkirjaa.

Teoreettinen työ tukeutuu Kolbin kokemuksellisen oppimisen malliin. Lähdin liikkeelle omista kokemuksistani, pohdin ja etsin teoreettista käsitetietoa ,kokemuksiani käsitelläkseni Näiden pohjalta suunnittelin opetuskokeilun, joka eteni vaihe kerrallaan, ja muodosti lopulta kokonaisuuden. Työn lähtökohtana oli oma esteettinen ja eettinen loukkaantumiseni palattuani entiseen työpaikkaa kaikki näytti rikollisen rumalta ja ankealta. Työn kannalta keskeinen kysymys nousi näistä tunnoista; miten 1960-luvulla vallinneen ihmis- ja oppimiskäsityksen mukaan rakennettu vankilan näköinen koulu voi tarjota soveliaat puitteet tämän ajan opetus- ja kasvatustyöhön.

Oma tutustumiseni ympäristööni ja sen pohdinta olivat merkityksellisiä kokonaisuuden suunnittelun kannalta. Tutustuin fenomenologiseen arkkitehtuurin ajan ja paikan tarkastelun tapaan, jossa lähtökohta ovat elämykset. Tutustumisprosessini muodosti rungon opetuskokonaisuudelle; Halusin kokeilussani käsitellä paikan merkitystä, paikan henkeä, paikkaan kuulumista sekä paikan ja ihmisen yhdennäköisyyttä. Tärkeää oli myös sisäisen ja ulkoisen maailman liittäminen toisiinsa. Oppilaat eivät olleet kovin kiinnostuneita rakennetun ympäristön tutkimisesta, mutta tehtävät, joissa liitin ympäristön heidän sisäisen maailmansa pohdintaan, johtivat keskittyneeseen työskentelyyn, näin kävi erityisesti luonnonmateriaaleista pienoismallissa Pyhä paikka.

Muutoksen polku, kuvaa muutosta, joka tapahtui omassa ympäristöasenteessani sekä opettajakuvassani, muutosta, joka murrosiässä tapahtuu ja jota oppilaat mielellään käsittelevät sekä muutosta, joka koulua odottaa remontin alkaessa kuukauden päästä. Työ toimi kartoittava , kokemuksena ympäristökasvatuksesta omassa opetuksessani. Se innosti minua etsimään jatkossa rakennetun ympäristön merkityksen pohdintaa lähtökohta yläasteikäisten oppilaiden sisäinen maailma.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti , oppilastyöt, valokuvat

Asiasanat: esteettinen ympäristökasvatus, opetuskokeilu, kokemuksellinen oppiminen