Osasto: taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: kuvataideopetuksen ko (TaM)
Tekijä: Vossi, Leo
Työn nimi: Lohkot - maalauksia välitiloista
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 44

Tiivistelmä:

Lohkot - maalauksia välitiloista on taiteellinen opinnäyte taidekasvatusosastolle. Maalauksissa tutkitaan epäpaikkoja osana kaupunkimaisemaa. Laajemmalti ottaen paikat ovat tilallisesti eriytyneitä, merkityksellistettyjä objekteja. Ne saavat merkityksensä ihmisten kokemuksista, toiminnasta ja tulkinnasta. Epäpaikoiksi käsitetään ulkokulttuuriset, vailla yleisempää merkitystä olevat paikat. Epäpaikat ovat näin ollen paikkojen marginaalia.

Maalauksien pohjana ovat valokuvatut kohteet kaupunkimaisemassa. Sarjan 22 maalausta on toteutettu puoliekspressiiviseen esittävään tyyliin. Epänaturalistinen muoto ja pitkälti fiktiivinen värimaailma korostavat paikkojen outoutta ja vierautta. Katsoja astuu jonkinlaiseen karkkimaahan, jossa ei ole aivan varmaa, mikä on totta, mikä ei. Maalausten sommittelu noudattaa pitkälti valokuvaushetken valintoja. Yhdistelyä on ainoastaan satunnaisesti.

Aineisto:
Asiasanat: epäpaikka, välitila
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: