Avdelning: för Konstfostran
Utbildningsprogram: Vitr@
Författare: Charlotte von Essen
Arbetets titel: En studie i freskomåleri - erfarenhetsbaserat lärande.
Arbetets art: Slutarbete
Antal sidor: 56

Resumé:

"En studie i freskomåleri - erfarenhetsbaserat lärande" kallar jag mitt slutarbete. Avsikten har varit att lära mig mer om hur kunskap uppstår när vi prövar oss fram, när vi är aktiva och tar ansvar för den egna kunskapsprocessen. Jag gav mig själv in i en process, i vilken jag ville lära mig mer om renässanskonsten. Jag valde att fördjupa mig i fresko, den för renässansen så typiska teknik. Tekniken lärde jag mig på egen hand, med hjälp av bl.a. Cennio Cenninis texter från 1400-talet om muralmåleri, samtidigt som jag reflekterade över min egen inlärning. Jag stödde mig på David Kolbs modell för erfarenhetsbaserat lärande, där lärande och kunskap är en ständigt föränderlig process. Resultatet är den fresk som nu finns i Nykarleby församlingshem. Motivet är en fri kopia av Fra Angelicos fresk Bebådelsen, målad i San Marcoklostret 1450. Verket, som jag länge beundrat, var min huvudsakliga inspirationskälla.

I mitt slutarbete reflekterar jag över mina olika roller under processen. Min starka roll som konsthistoriker, som jag hade i början, rollen som konstnär under vilken jag konkret lärde mig tekniken och slutligen konstfostraren, då jag mötte olika grupper för vilka jag berättade om mitt arbete - en roll som påminner om museipedagogens. I textdelen ingår ett digert bildmaterial samt dagboksanteckningar, med vars hjälp jag dokumenterat processen och nu presenterar den.Material: Ett skriftligt arbete samt en fresk i Nykarleby församlingshem
Ämnesord: fresko, renässansen, Fra Angelico, erfarenhetsbaserat lärande
Förvaras vid: Konstindustriella högskolans bibliotek, avdelningen för konstfostran
Sekretesstiden går ut: