Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Virt@-programme
Tekijä: Vectomov, Sonja
Työn nimi: Luomiskertomuksia
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 46

Tiivistelmä:

3.-14.11. 2003 pidin ” LUOMISKERTOMUKSIA” nimisen näyttelyn galleria Atskissa, Taideteollisessa korkeakoulussa. Lopputyön kirjallisessa osuudessa käsittelen näyttelyni teemaa ja teoksieni syntyä.
Seurasin taiteellisen työskentelyni luovaa prosessia päiväkirjan avulla ja nostan esiin myös muiden taiteilijoiden ajatuksia luovuudesta ja mielikuvituksesta. Kirjallinen osuus etenee samojen otsikoiden mukaisesti, kuin mitkä oli näyttelyssä olleilla teoskokonaisuuksilla.
Ensimmäinen kokonaisuus on nimeltään Genesis.
Kaksi vuotta olen työstänyt kolmetoistaosaista kokonaisuutta, joista seitsemän on öljymaalausta ja kuusi pronssireliefiä. Ne esittävät maailman luomiskertomusta.
Myyttejä ja taruja maailman syntymisestä on jokaisessa kulttuurissa, joista joitakin olen kirjoituksessani myös lyhyesti käsittelyt. Teokseni olen luonut vapaana tulkintana Raamatun kertomusten pohjalta.

Toisena teemana näyttelyssäni käsittelin ihmisen elämänkaarta. Teoksen nimeksi tuli Circle. Se kostuu yhdeksästä pronssiin valetusta muotokuvafragmentista.
Tämän teoskokonaisuuden yhteydessä pohdin kuvanveistäjän roolia luovana taiteilijana ja käsityöläisenä.
Kolmantena kokonaisuutena näyttelyssäni oli triptyykki Ikkuna I, II,III. Nimensä se sai ikkunan perusmuodon mukaan, mutta teokset kertovat meidän ihmisten psyykkisistä tilanteista. Tähän liittyy suljettu tai avoin tila.
Lopputyöni nimellä Luomiskertomuksia en halua viitata vain maailman luomistarinaan, vaan myös luomiseen yleisesti ja taiteessa erityisesti. Viimeisen kappaleen ajatukset käsittelevät vielä erikseen luomista, luovuutta ja taiteilijaa opettajana ja opettajaa taiteilijana.Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: näyttely, luomiskertomuksia, luovan työn prosessi, käsityö kuvanveistossa, kuvanveisto, maalaus, opettaja-taiteilija
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: