Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisterin koulutusohjelma
Tekijä: Sunila, Outi
Työn nimi: Näin tehtiin Freimi
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 71

Tiivistelmä:

Freimi, elokuva- ja video-opetuksen verkko-oppimissivusto, on lopputyöni Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolle. Lopputyön kirjallinen osuus, "Näin tehtiin Freimi - Tapauskertomus video- ja elokuvaopetuksen verkkosivuston suunnittelusta ja toteutuksesta" kertoo sivuston synnystä, sen suunnittelun eri vaiheista ja itse toteutuksesta. Lopputyö tarkastelee itse työskentelyprosessia tekijän näkökulmasta tavoitteiden asettelusta niiden toteutumisen arviointiin, sekä myös yleisellä tasolla selvittää verkko-oppimisen käsitettä, verkko-oppimismateriaalin suunnittelua ja sen ongelmia sekä verkko-oppimisen pedagogisia mahdollisuuksia osana kouluopetusta.

Aineisto: lopputyöraportti, cd
Asiasanat: verkko-opetus, verkko-oppiminen, elokuvaopetus, mediakasvatus, video-opetus,
Säilytyspaikka: Taik kirjasto, TKO kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -