Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus
Tekijä: Sulonen, Minna
Työn nimi: Davai risovat! Hei piirretään! Minä taiteilijana, minä opettajana.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 65

Tiivistelmä:

Taiteellinen lopputyöni koostuu kahdesta osasta. Kuvallinen osa oli esillä näyttelynä 14.2-29.2.2004 Porissa Portait Galleriassa. Näyttelyssä oli mukana kymmenen lyijykynäpiirustusta ja viisi kirjekollaasia.

Lopputyöni kirjallisessa osuudessa käsittelen taideopintojani Neuvostoliitossa/Venäjällä. Tekstiosaan olen liittänyt myös otteita kirjeenvaihdosta kotiini Moskovan opintojeni ajoilta, valokuvia ja kymmenen valokuvaa lopputyönäyttelyssäni olleista lyijykynäpiirustuksista.

Kirjallisessa osiossani pohdin eri kulttuurin ja venäläisten opettajien vaikutteita minuun taiteilijana ja taidekasvattajana, erityisesti venäläisen graafikon ja taideteoreetikon Vladimir Aleksandrovisch Favorskin (1886-1964) vaikutusta minuun. Selvitän venäläisen klassisen akateemisen taidekoulutuksen antamia vaikutteita erityisesti piirtäjänä ja taiteen tekijänä. Käsittelen niitä metodeja ja arvoja joita itse käytän piirtämisessäni ja opetuksessani.

Pyrin osoittamaa piirtämisen osaamisen ja hallitsemisen taidon tärkeyttä taideopinnoissa, erityisesti haluan tuoda esiin lyijykynän rikkautta taiteen tekemisen materiaalina.

Aineisto:
Asiasanat: Moskova, piirtäminen, muoto, suhde, aihe, opettaminen.
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: