Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus, aikuiskoulutuslinja (muunto)
Tekijä: Sinivalo, Reetta
Työn nimi: Muistin kuvia
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 60

Tiivistelmä:

Taiteellinen lopputyöni koostuu Galleria Oma Huoneessa 4.8.-17.8.2003 pidetystä Muistin kuvia -näyttelystä sekä kirjallisesta osasta. Näyttelyssä oli esillä neljä maalaussarjaa, joihin kuului yhteensä 52 akryylimaalilla ja hiilellä pellavakankaalle ja kovalevylle tehtyä osaa.

Pyrin pohtimaan työssäni maalauksen, ajan ja muistin suhteita taiteellisen tutkimisen keinoin. Minua kiinnostaa se, miten menneisyys näyttäytyy ihmiselle muistikuvina, ruumiillisena ja moniaistisena olona sekä tarinoina, jotka rakentuvat oman elämän historiaksi. Pohdin maalauksissani ja kirjoituksessani sitä, miten kokemukset menneestä ovat luonteeltaan fiktiivisiä ja alati muuttuvia. Maalaamalla voi tutkia muistin ajallisia ulottuvuuksia, muistin liikettä ja tilaa. Maalauksessa muistin kuvat voi saattaa esille tai jättää näyttämättä, häivyttää, himmentää, muuntaa, ylittää ja ohittaa.

Kuvat ovat kysymysten näkyviksi tekemistä, tapa etsiä vastauksia ja kysyä lisää. Maalausten alkumateriaalina käytän satunnaista kokoelmaa valokuvia, joissa esiintyy sukulaisiani. Työtapani ovat muisteleminen ja elämäntarinan kuvallinen varioiminen, etääntyminen yksityisestä yleiseen.

Aineisto: Kirjallinen osa
Asiasanat: aika, elämätarina, fenomenologia, fiktio, maalaus, muisti, muistikuva, ruumiillinen kokemus
Säilytyspaikka: TaiK, kirjasto
Salassapitoaika päättyy: