Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Sallinen, Mikko
Työn nimi: Ukiyo-e ja japanilainen puupiirros -multimedian tuotantoprosessi
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 34

Tiivistelmä:

Opetushallitus sai vuonna 1999 japanilaiselta Utagawa-säätiöltä lahjoituksena 300 vanhaa puupirrosvedosta. Opetushallitus lahjoitti vedokset edelleen Koulu ja kulttuuri-yhteistyöhankkeessa mukana olleille 60 koululle ympäri Suomea. Lopputyönäni suunnittelin ja toteutin Opetushallituksen tilauksesta japanilaista puupiirrosta käsittelevän "Ukiyo-e ja japanilainen puupiirros"-rompun. Romppu lahjoitettiin kouluille puupiirrosvedosten yhteydessä ja siitä tehtiin myös myyntiversio.

Lopputyöni koostuu produktio-osasta, joka on multimedia "Ukiyo-e ja japanilainen puupiirros", ja kuvallis-kirjallisesta raportista, jossa kerron multimediaprojektin taustasta, siihen liittyvistä työvaiheista ja ratkaisuista sekä pohdin projektin tuloksia.

Aineisto: CD-ROM ja kirjallinen raportti
Asiasanat: multimedia, ukiyo-e, japanilainen puupiirros
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: