Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus/ virta
Tekijä: Puro, Outi
Työn nimi: PULLA! Arki taiteessa- taide arjessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 81

Tiivistelmä:

Lopputyössäni pyrin ymmärtämään taiteen tekemistäni osana nykytaidemaailmaa. Tutkimus jakaantuu teoreettiseen ja taiteelliseen osioon. Teoreettisessa osiossa käsittelen taidekäsityksen muutosta, taiteen materiaaleja ja tapahtumaluonnetta, käsitetaidetta, ajatusta tilasta, ajasta ja paikasta aina modernista postmoderniin. Tätä hahmottaakseni poimin 1900-luvun taiteen historiasta eräänlaisia "taiteen kummallisuuksia", taidekäsityksen muutokseen vaikuttaneita merkittäviä teoksia ja tapahtumia, joiden osaltaan voi nähdä hivuttaneen taidetta kohti arkea. Teoreettinen aineistoni koostuu taidehistoriasta, -puheesta, minua kiinnostaneista taiteilijoista ja heidän teoksistaan. Etsin eräänlaista punaista lankaa nykytaiteessa vahvasti vaikuttavan installaatiotaiteen olemassaololle. Teoreettiseen osioon liittyy opetuskäyttöön valmistamani powerpoint-esitys, kuvakerronnallinen cd-rom, joka myötäilee `installaatiotaiteen historia: taidekäsityksen arkistuminen`- kappaleen tekstiosuutta.

Tutkimuksen taiteellisessa osiossa esitän kaksi videota:
a.) leivontaperformanssin kotona (dvd: valm.2003, kesto 3,5 minuuttia) ja b.) leivontaperformanssin Helsingin rautatieasemalla (cd-rom, valm. 2003, kesto 2,5 minuuttia). Taiteellinen työskentelyni on vuonna 2000 alkanut KOTI-projekti niminen prosessi, johon leivontaperformanssivideot osana liittyvät. Valaistakseni lukijalle leivontaperformansseihin johtanutta prosessia, käsittelen työssäni myös performanssien taustatekijöitä: KOTI-projektin syntyyn liittynyttä kuvataiteilijuutta ja äitiyttä, taiteen tekemisen materiaaleja ja aikaisempia KOTI-projektiin liittyneitä installaatioteoksia.

Tutkimukseni kolmannen aineiston muodostavat näyttelyssä kävijöiden kokemukset Wäinö Aaltosen museossa Turussa esittelemästäni installaatioteoksesta ja performanssista syyskaudella 2002. Aineiston kautta pohdin nykytaidekokemuksia ylipäätään: millaisia ajatuksia nykytaide kokijassaan herättää tai miten taustamuuttujat vaikuttavat kokemukseen teoksesta. Lopputyössäni käsittelen teoreettista ja taiteellista aineistoani myös taideteoreettisesta näkökulmasta. Pohdin taiteen määritelmiä, tavoitteita ja taidekasvatuksellisia ulottuvuuksia suhteessa arkeen ja todellisuuteen- pullaan ja perunamuusiin.

Aineisto: cd-rom installaatiotaiteen historiasta (liiteZ); cd:rom leivontaperformanssista Helsingin rautatieasemalla 2003 (liite Y); dvd leivontaperformanssista kotona 2001-2002( liite X)
Asiasanat: installaatio, nykytaide, taidekäsitys, käsitetaide
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: