Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Pajunen, Pirkko
Työn nimi: Omaa ääntä etsimässä - oppimisen ja opettamisen pohtimista keraamisia soittimia tehden
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 42

Tiivistelmä:

Pirkko Pajusen lopputyössä tutkitaan keraamisia soittimia oppimisen ja opettamisen välineinä. Tekijä pohtii lukihäiriöisenä toisenlaista oppimisreittiä. Aikaväliksi on otettu 1959-2004. Opettajana tekijä on toiminut tähän menness'ä 28 vuotta, lähinnä keramiikan opettajana.
Työssä on aluksi kerrottu soitinten syntyhistoria. (Pillit, huilut, rummut, helistimet, purkit ja sylinterit) Sen jälkeen on kerrottu tekijän oppimisesta, opettamisesta, soitinten tekemisestä ja soittamisesta. Näyttelystä on pieni jakso. Lopuksi pohditaan mitä koko prosessi on paljastanut tekijälleen. Tärkeiksi sanoiksi nousivat hitaus, karsiminen, pelkistäminen ja pysäyttäminen. Tavoitteena oli löytää ilo.
Työ koostuu keramiikkasoittimista koostuvasta näyttelystä Valkeakoski-opistolla 30.11. -17.12. 2003, kirjallisesta osuudesta, liittestä 1. peukkupillin teko-ohjeet, liittestä 2.`Pirkkos final hit`-cd:stä ja niihin liittyvästä kirjasta sekä liittestä 3. mustasavustetusta pidennetystä peukkupillistä.

Aineisto: Kirjallinen osuus, peukkupillin teko-ohjeet, kaksi cd:tä, joihin liittyy kirja ja mustasavustettu pidennetty peukkupilli
Asiasanat: Keraaminen soitin, oppiminen, opettaminen, hitaus
Säilytyspaikka: Kirjasto TaiK, Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -