Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Virt@
Tekijä: Paju, Katja
Työn nimi: Halu etsiä ja taito löytää. Uusiokäyttö ja jätelajittelu taidekasvatuksessa.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 101

Tiivistelmä:

Tutkin jätemateriaalien uusiokäytön mahdollisuuksia oppilastöissä. Etsin omaan kouluuni toimivaa hyötykäyttöverkkoa ja kuvataideopetuksen ympäristöagendaa. Pohdin miten taidekasvattajana voin toimia siten, että ympäristökasvatukseen sisältyvä vastuullisuuden tavoite voisi toteutua. Tutkimusaineistoni perustuu paitsi ympäristökasvatusta käsittelevään kirjallisuuteen myös kokemuksiin kierrättämisestä, haastatteluihin, materiaalien uusiokäyttöä kokeileviin oppilastöihin ja uusiokäyttöön taiteessa, muodissa ja designissa.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Kestävä kehitys, taidepainotteinen ympäristökasvatus, kierrätys, uusiokäyttö, jätehuolto
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: