Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: taiteen maisteri, virt@-ohjelma
Tekijä: Lauronen, Teija Kristiina
Työn nimi: Yhteisiä tarinoita, havaintoja ja kokemuksia taidekasvatuksesta 4-5-vuotiaiden lasten kanssa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 83

Tiivistelmä:

Lopputyössäni minua kiinnosti oma roolini taidekasvattajana 4-5-vuotiaiden lasten kanssa. Halusin ottaa tutkimusaineistooni oman lapseni lisäksi oppilasryhmän työpaikaltani Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulusta saadakseni monipuolisemman kuvan työskentelyyni vaikuttavista tekijöistä. Koska koen, että taidekasvattajan työhön liittyy olennaisesti oma tekeminen, liitin osaksi aineistoani myös omaa taiteellista työskentelyä ja sen merkityksen pohdintaa. Syksyn 2003 aikana havainnoin työskentelyämme valokuvaamalla ja videoimalla. Samalla kirjoitin myös päiväkirjaa, johon kirjasin lyhyesti havaintojani ja kokemuksiani.

Tekemämme työt olivat esillä "Yhteisiä tarinoita"-näyttelyssä, joka oli avoinna
4.-11.1.2004 välisen ajan Forssassa. Näyttelyn aikana halusin jakaa keräämäni havainnot ja kokemukset myös muiden kanssa. Samalla tein havaintoja siitä, miten tarinamme saavuttivat katsojansa.

Työni kirjallinen osuus sisältää monta esimerkinomaista tarinaa tekemisestä kotoa ja kuvataidekoulusta. Havaintojeni ja kokemukseni pohjalta laadin itselleni "taidekasvattajan kymmenen käskyä", johon listasin työssäni tärkeäksi kokemia asioita. Lopputyössäni hain vastausta myös siihen, miten paljon taidekasvattajan roolini eroavat kotona ja työpaikalla.

Aineisto: kirjallinen raportti
Asiasanat: taidekasvatus, 4-5-vuotiaat lapset
Säilytyspaikka: taidekasvatuksen osaston kirjasto, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: