Osasto: taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Virt@ kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Kalmari, Sari
Työn nimi: Omaa aktiivista minää etsimässä - rakennettu ympäristö osaksi elämänhallintaa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 50

Tiivistelmä:

1. Tiivistelmä

Tässä lopputyössä tarkastellaan oppilaan ja ympäristön välisiä ajatuksia ja painotuksia. Ylistaron kunnan ajankohtainen mainosprojekti pyrkii vaikuttamaan kunnasta annettaviin mielikuviin ja muuttoliikkeen haasteisiin esimerkiksi erilaisilla tempauksilla. Tässä tutkimuksessa on seurattu oppilaiden ympäristöön luomaa katsetta ja kuunneltu heidän ajatuksiaan ihannepaikasta, joista on kerätty kooste kunnan Rakentajapäivä-tapahtumaan.

Oma koti on usein suurimpia ympäristöön vaikuttavia projekteja, joita ihminen voi toteuttaa ja mihin hän tarvitsee kansalaistaitoja. Omaa pesää ja territoriota luotaessa havaintomaailmaan on liitettävä uuden asuinpaikan piirteitä rakennetusta ja luontoympäristöstä sekä sen sosiaalisista ulottuvuuksista, jotta paikkaan voi kiinnittyä ja sitä voi alkaa elää. Paikallistunteen myötä oman asuinympäristön sosiaaliset kontaktit voivat helpottua ja identiteetti vahvistua. Tuttukin ympäristö on arvioitava uudelleen ja nostettava se tiedostetulle tasolle, jotta havainnoista ja mielikuvista tulisi todellisia.

Tämän tutkimustyön kohteena olevissa oppilaiden töissä oppilaat luovat omia unelmapaikkojaan, oppilaat tutkivat ympäristöään uusin silmin sekä toteuttavat unelmansa todellisille vapaille tonteille. Työ yhdistetään näin kunnan ajankohtaisiin teemoihin. Omaa paikkaa suunnittelemalla pyritään tiedostamaan ympäristön tarkkailua huolimatta siitä missä haaveita toteutetaan. Samalla voi miettiä miten omaan ympäristöön liittyviin asioihin vaikutetaan.


Aineisto: kirjallinen raportti
Asiasanat: ympäristö, yhteisöllisyys, paikallisuus, arkkitehtuuri ja maankäyttö
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: