Avdelning: Fakulteten för konstfostran
Utbildningsprogram: virt@ programme
Författare: Hannah Kaihovirta-Rosvik
Arbetets titel: T.R.E. - transformativa rummets estetik
Arbetets art: Slutarbete
Antal sidor: 70

Resumé:

Det här är en studie i hur en konstnärlig läroprocess kring ett specifikt tema kan användas som ett pedagogiskt redskap inom konstfostran. Utgående från T.R.E , det transformativa rummets estetik, utforskar jag hur en individuell bearbetning av ett tema fungerar i dialog med andra och hur det omformas till didaktisk kompetens i konstintegrerad undervisning. Texten pendlar mellan två diskurser. Å ena sidan har den en deskriptiv karaktär där den konstnärliga läroprocessen omformas till en refererande text som beskriver arbetsstrukturen. Å andra sidan har jag skapat en parallelltext som berättar om min upplevelse av den konstnärliga läroprocessen. Den texten är formad i ett mer poetiskt, känsloladdat språk där jag söker uttryck för känslor och engagemang i processen.

Studien består av tre faser där det bärande temat är julevangeliet transformerat via olika processer. Min individuella tolkning av temat till konstverk, hur temat bearbetas i en bildpedagogisk kontext med en skolklass och i en verkstad i utställningen, samt en verbal gestaltning, en bearbetad dokumentation av de två tidigare momenten, samt relatering till olika pedagogiska teorier(forskning) om hur transformativ estetik kan användas inom konstfostran.

Språkbruket och terminologin i studien härrör från i första hand tre olika discipliner; konstvetenskap, pedagogik och e-learning. Jag har strävat till att använda mycket konkreta begrepp eller uttryck som visualiserar det jag påtalar i studien. Det dokumenterade materialet, som nästan uteslutande är elektroniskt, presenteras i en analog form med hypertextuell karaktär. Estetik, etik, vetenskap och fantasi är centrala grundval i studien, men de är inte kategoriserade, utan vävs in i varandra.

Du kan föreställa dig att du i studien tillsammans med mig, stiger in i ett mörklagt rum. Jag stiger in först, vandrar omkring och tänder lampor och riktar ljuset. Det kan hända att jag inte ser alla lampor. Det kanske finns något i rummet som du kan belysa, uppfatta och se själv.

Material: kompendium inkluderar fotografier och bilagor
Ämnesord: transformativa rummets estetik, semiotik, tankekarta, konstfostran, dialog
Förvaras vid:
Sekretesstiden går ut: