Osasto: taidekasvatus
Koulutusohjelma: kuvataideopetus, peruskoulutuslinja
Tekijä: Kähönen, Alina
Työn nimi: Äitinsä tyttö
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 42

Tiivistelmä:

Lopputyöni taiteellinen osio koostuu maalauksista, joissa käsittelen suhdettani äitiini. Näistä maalauksista olen koonnut näyttelyn Galleria Ulaaniin syyskuussa 2004. Käsittelytapani on viitteellinen ja epäsuora: työt eivät ole vain omaelämäkerrallisia dokumentteja, vaan myös ja olennaisesti itsenäisiä ja omalakisia maalauksia. Olen maalannut antaen ajatusten poukkoilla ja värien hakea paikkojaan omalla vauhdillaan, suunnittelematta ja ennakoimatta. Maalaus on saanut edetä "itse" syösten ehdotuksiaan seuraavasta suunnasta.

Lopputyöni kirjallisessa osiossa tarkastelen suhdettamme sekä lukemani kirjallisuuden että työpäiväkirjaan kirjoittamieni muisteluiden ja fiktiivisten tarinoiden kautta. Yhdistelen erilaisia kirjoittamisen tyylejä osin provosoiden ja kärjistäenkin. Olen hahmottanut tekstiosuuden taiteelliseksi kokeiluksi siinä missä näyttelynikin. Koska näyttelytöt ja teksti ovat valmistuneet samanaikaisesti, ne ovat varmasti vaikuttaneet toinen toisiinsa. Kirjoittaminen on ollut taustatyötä maalausteni sisältöihin ja toisaalta maalaukset ovat tuoneet tekstiin paljon omakohtaista tuntemusten kuvailua.

Äiti-tytärsuhteen pohtimiseen liittyy kohdallani olennaisesti oman itsen tarkastelu niin tyttärenä ja naisena kuin kuvantekijänäkin. Työssäni on myös kyse taiteesta itsetutkiskelun välineenä: voivatko maalaukset kenties kertoa jotakin tärkeää tästä universaalista ihmissuhteesta vai ovatko kuvani niin subjektiivisia, etteivät ne kerro mitään selvää tai yleistä, vaan ainoastaan oman kokemukseni?

Omaa loppytöprosessiani tarkastelen suhteessa muihin taiteellisiin tutkimuksiin: mitä se oikein voisi olla, mitkä ovat sen mahdollisuudet ja heikkoudet ja minkälaista taiteellista tutkimusta on ylipäänsä tehty? Sitä kautta olen yrittänyt sijoittaa oman työni siiheen kirjavaan taiteellisten lopputöiden ja väitöskirjojen joukkoon, joita osastollamme jatkuvasti tehdään.Aineisto: taiteellisen lopputyön kirjallinen osio
Asiasanat: äiti-tyrärsuhde, taiteellinen tutkimus, maalaus
Säilytyspaikka: TaiKin kirjasto
Salassapitoaika päättyy: