Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Johnsson, Johanna
Työn nimi: Pora-Pekka Ahfrikassa -kuvakirja
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 77

Tiivistelmä:

"Pora-Pekka Ahfrikassa"-kuvakirja on lopputyöni Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolle. Työni koostuu kuvittamastani kuvakirjasta ja kirjallisesta raporttiosuudesta.

"Pora-Pekka Ahfrikassa"-kuvakirja on lopputyöni taiteellinen produktio. Lopputyöni ensisijaisena tavoitteenani oli tehdä kuvakirja leikki-ikäisille lapsille ja aikuisille. Kuvakirjani tarina on isäni keksimä ja lopputyöni toisena tavoitteenani oli säilyttää alkuperäisen tarinan tunnelma kuvituksessani. Päätin toteuttaa kuvakirjani alusta loppuun asti itse, koska halusin tutustua kuvakirjan olemukseen tekemisen kautta.

Lopputyöni kirjallisen raporttiosuuden olen jakanut neljään kokonaisuuteen. Selvitän ensimmäisessä osiossa kuvakirjan olemusta teoreettisesti. Esittelen yhden lopputyöni motiiveista omistaen kappaleen lapsen ja aikuisen yhteiselle lukuhetkelle. Tutkin taidekasvatuksen roolia paikkana, jossa kuvakirjaan tutustutaan lukemalla. Selvitän ensimmäisen osion lopuksi kuvakirjan ja lastenkirjallisuuden tämän hetkistä asemaa ja kerron lastenkirjan kuvituksen alueella tapahtuvasta tutkimuksesta.

Lopputyöni kirjallisen raporttiosuuden toisessa ja kolmannessa osioissa kerron kuvakirjani kuvituksen työvaiheista. Kuvitusta tehdessä huomasin etsiväni vastausta kysymykseen -Kuinka toiminta etenee kuvakirjassa? Tästä kysymyksestä muodostui lopputyöni tutkimusongelma, johon hain vastauksia alan teoriasta ja konkreettisesta kuvitustyöstäni.

Lopputyöni kirjallisen raporttiosuuden viimeisessä osiossa teen yhteenvedon tarkastelemalla valmista kuvakirjaani ja arvioin työni prosessia. Oli kiinnostavaa huomata kehittyvänsä piirtäjänä ja lopputyöni prosessinomainen luonne kasvatti minua monessakin mielessä. Lopputyöni tarkoitus on kertoa yhdenlaisesta matkasta, kuvittajan unelmasta tehdä kuvakirja, joka tuntuu omalta ja löytää subjektiivisuudestaan huolimatta lukijansa.

Aineisto: Kuvakirja (44 sivua) ja kirjallinen raportti (77 sivua)
Asiasanat: Kuvakirja, kuvitus
Säilytyspaikka: TAIKin kirjasto / Tidekasvatuksen osasto
Salassapitoaika päättyy: