Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2004

Taidekasvatuksen osasto
Nurmi-Rantanen Kirsi: Sarjoitettu suomalaisuus - kotimaisen sarjakuvan Suomikuva 1993-2003.
Lampimäki Tuula: LUOVUUDEN PARTAALLA -opettaja reflektoi työtään.
Nylund Mariana: Bildkonst i grundskolans och gymnasiets läroplaner.
Åberg Elsa (Malin) Magdalena: Skuggan som perspektiv och känsla - centrala begrepp i min målningsprocess.
Järvinen Katri Maria: "SE ON TEHTY NIINKU AALLOKS" Sääksjärven koululaiset ja opettajat ympäristötaideteoksen "Sääksjärvi" kokijoina.
Kemppainen Marjokaisa: Valokuvausoppaan suunnittelu 10-13 -vuotiaalle.
Peisa Pasi-Pekka: DIY ja punk.
Saari Kaija: NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ NÄKYVÄKSI - medialukutaidon oppiminen ja opettaminen.
Kalmari Sari: Omaa aktiivista minää etsimässä - rakennettu ympäristö osaksi elämänhallintaa.
Torkko Leena: Skeemoista kuviksi.
Hara Tuula: Oppijana omassa työssä - tietoisesti läsnä.
Wahlroos Mervi: ELÄMÄ JA TUONELA, kulttuurisia tulkintoja kuvien edessä ja takana.
Tiira Piia: Lokki joka ei lentänyt.
Kaihovirta-Rosvik Hannah : T.R.E. - transformativa rummets estetik.
Vectomov Sonja: Luomiskertomuksia.
Johnsson Johanna: Pora-Pekka Ahfrikassa -kuvakirja.
Oksala Maija Elina: Peruskoulun neljännen ja kuudennen luokan oppilaat värimatkalla tunteiden, taitojen ja tietojen saattelemina.
Alamikkelä Pirjo: Kuvataidekasvatuksen käytäntöjä peruskoulun alaluokilla. Ekspressiivistä ilmaisua vai kaavoihin kangistunutta suoritusta.
Mirsch: Kuvasatu, kuvataiteellista ja tarinallista työskentelytapaa etsimässä.
Paju Katja: Halu etsiä ja taito löytää. Uusiokäyttö ja jätelajittelu taidekasvatuksessa.
Hokkanen Jaana: Ilmaan puetut - Alastomuus kuvataiteen kontekstissa.
Hänninen Anna Talvikki: ARKItehtuuria-yleissivistävän arkkitehtuurikasvatuksen tarkastelua.
Sarri Harri: Taiteen tuomiopäivä? Populaarikulttuuri taidekasvatuksessa.
Lauronen Teija Kristiina: Yhteisiä tarinoita, havaintoja ja kokemuksia taidekasvatuksesta 4-5-vuotiaiden lasten kanssa.
Nahkala Nina: Mediakasvatuksen uudet mahdollisuudet kuvataideopetuksessa.
Tarvainen-Puranen Päivi: Ruumiinkuvia ja Ruumiin kuvia, nuoruusiässä.
Varjus Taina: Virtaava Mutkitteleva - Ympäristökasvatus kuvataidekasvatuksen mahdollisuutena.
Hakala Vesa: "Meidän asema" - koulun ja kylän kohdatessa.
Kaartinen Pirjo: PARA MI CUBA - vallankumous työhuoneella, järjestetty taidekokemus emansipatorisen oppimisen välineenä.
Häkkä Arja: 'Tilan syleilyssä' - Snoezelen Lahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa.
Siilasvuo Jaana: Omakuva HunabKuusta.
Sallinen Mikko: Ukiyo-e ja japanilainen puupiirros -multimedian tuotantoprosessi.
Haapala Maire: Opettaja - opetustaiteilija, Kokemuksia ja perusteluja taiteen integroimisesta opetukseen steinerpedagogisessa taidekasvatuksessa.
Haapala Pia Hannele: TARPOJAT. ESY -luokan nuorten minäkuvia.
Sulonen Minna: Davai risovat! Hei piirretään! Minä taiteilijana, minä opettajana.
Vossi Leo: Lohkot - maalauksia välitiloista.
Möller-Virtanen: OMANTIENKULKIJAT - Kuvataiteen lukiodiplomeista nousevaa taidekäsitystä tutkimassa.
Sinivalo Reetta: Muistin kuvia.
Schütt Hans-Peter: Ihmepuu.
Piipponen Kaija: TÄMÄ ON MINUN SIELUNI PEILI. 13-16-vuotiaiden kuvan tekemisen, katsomisen ja oppimisen tapoja.
Pajunen Pirkko: Omaa ääntä etsimässä - oppimisen ja opettamisen pohtimista keraamisia soittimia tehden.
Ronikonmäki Maj-Lis:Pintoja.
Heino-Fihlman Marjo:Pimeä/hiljainen, maiseman polkuja maalauksissani.
Merimaa Henry:Projekti taiteessa ja oppimisessa.
Tumelius Kristiina:Taivas -osat.
Holm Marika:Skönhetens aggression- aggressiones skönhet.
Salmiola Matti:EVVK:t mukaan! Kuvataiteen oppimistapahtumaa määrittämässä.
Rantakare Mari Johanna & Vastaranta Katja Susanna:Matka kuoleman symboleihin.
Malinen Sanna Irene & Suomalainen Riitta Mari Anneli:TILAA KUVALLE - kuvataiteen oppimisympäristö koulussa opetussuunnitelman perusteiden valossa.
Sunila Outi:Näin tehtiin Freimi.
Jarva-Yeo Mari Katriina:Kakku taiteena.
Kähönen Alina:Äitinsä tyttö.
Cleary Martina:Transformation.
Von Essen Charlotte:En studie i freskomåleri - erfarenhetsbaserat lärande.
Mughal Maria:Ajattomat- jumalatarmyytit maalausprosessin lähtökohtana.
Rossi-Horto Anne:KUVA TYTÖSTÄ-Opetuskokeilu feminismin ja nykytaiteen viitekehyksessä.Rautavuori Hanna:MAALAAN JA AJATTELEN tilan merkityksiä nähdyssä ja muistetussa.
Aholainen Liisa: Tietoa, tunteita ja tavaraa. Muotoilukasvatusta aikuisille.
Haapanen Sanna: Ensilumen jälkeen.
Koivisto Rauni: Taiteidenvälisyyttä taidekasvatukseen, tarinallinen portfolio kuvataidekoulussa.
Heikkilä Hanna-Riikka: Neljä jalkaa ja selkänoja - matka tuolin merkityksiin.
Heikkinen Minna: Varmaa hapuilua. Peruskoulun kuvataideopettaja oppiaineensa ja opetussuunnitelman tulkitsijana.
Ohls Jerker: Gränsland. Reflektioner kring ett ämnesintegrerande projekt.
Aaltonen Marko Mika Arvid:Prosessi.
Hulkko Maria:ARKI - jokapäiväisen äärellä.
Lähdesmäki Olli:Hetkiä etsimässä - välineenä valokuva suuntana taidekasvatus.
Ylitensiö Sanna Hannele:LolliPOP - Toiminnallinen näyttelymateriaali taidemuseopedagogiikan osana.
Saarinen Hanna Katariina:Kiinteämpänä uuteen päivään, Firmer to a new day.
Annanolli Tero:Temperaa! -Opas temperamaalaukseen opettajille.
Mäkinen Terhi Maarit: Vanhat valokuvat taidekasvatuksessa.
Puro Outi: PULLA! Arki taiteessa- taide arjessa.
Valkeapää (os.Ikonen) Leena: Elämää tunturissa ja dvd elokuva Siellä niin monta maailmaa
Sairberg Silja & Matikainen Riitta: Enkelinkuvia. Hiekan, lumen ja jään viestejä veistäjille