Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Tam, kuvataideopetus
Tekijä: Hulkko, Maria
Työn nimi: ARKI - jokapäiväisen äärellä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 83

Tiivistelmä:

Lopputyöni koostuu kahdesta osasta: taiteellisesta osuudesta, jota esittelevän näyttelyn Arki pidin Galleria Oma huoneessa Helsingissä 6.-18.1.2004 sekä kirjallisesta osuudesta. Näyttelyssä esillä oli neljä taidegrafiikan tekniikoin (offset-litografia ja monotypia) toteutettua taiteilijakirjaa sekä grafiikan vedoksia.

Lopputyöni taiteellinen osuus on sarja kuvallisia havaintoja arjesta, siitä mikä minua jokapäiväisessä elämässä ympäröi. Työskentelyni lähti liikkeelle arjen merkityksettömyyden kokemuksesta; arjen tympeät rutiinit, toistuvat tekemiset, odottamiset ja pakot tuntuvat aina vievän aikaa "todelliselta" ja mielenkiintoiselta elämässä. Kuvissani olen halunnut tutkia ja katsoa läheltä tuota hukka-aikaa, tehdä sen näkyväksi ja etsiä sen merkityksiä. Kuvaamisen teolla annan arvon sille jokapäiväiselle, josta arki muodostuu. Ehkä olen myös toivonut tekeväni sen jotenkin mieluisammaksi, sillä painolaatoilleni päätyi asioita, jotka minusta ovat lämpimiä, hauskoja tai ainakin kummallisia. Sellaisia, jotka tekevät jokapäiväisestä mukavaa.

Kuvissani arki näyttäytyy ympäristön yksityiskohtina: esineinä, pintoina, kuoseina ja niiden toistoina. Olen kuvannut omaa arkiympäristöäni, kotiani ja sen esineitä. Harvemmin nuo esineet tai yksityiskohdat esittäytyvät aivan realistisina tai sellaisina kuin ne "todella ovat", useimmiten niistä on mukana vain jokin kiinnostava kohta, palanen, joka puolestaan yhdistyy johonkin toiseen havaintoon, muuntuu tai monistuu. Ne saavat uuden merkityksen kun ne taiteellisessa työskentelyssä tulevat tulkituiksi osana arjen kertomusta.

Taiteilijakirja ilmaisumuotona kiinnostaa minua. Kirja on kosketeltavissa, se on esineenä odotusta ja jännitystä herättävä. Kirjassa voi kerrallaan nähdä vain sivun tai aukeaman, ja siten se yhtäaikaa kätkee ja paljastaa tarinaansa. Ajallinen ulottuvuus ja samalla myös tarinan jatkuvuus syntyvät toisiaan seuraavien sivujen kautta. Kirjoissani arki järjestyy tarinoiksi kuvallisesti, ilman sanoja.

Lopputyöni kirjallisessa osuudessa käsittelen arkea ja arkisuutta sekä hahmottelen arjessa olemisen ja arjen kokemisen suhdetta taiteelliseen työskentelyyn. Tutkimukseni aineistoa ovat tekemäni taiteilijakirjat ja grafiikan vedokset sekä työpäiväkirjan merkinnät, siis oma kokemukseni, jonka tulkinnalle tämä työ rakentuu.

Aineisto: Taiteellisen lopputyön kirjallinen osuus
Asiasanat: Arki, esineet, grafiikka, taiteilijakirja
Säilytyspaikka: TaiK kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -