Avdelning: Fakulteten för konstfostran
Utbildningsprogram: Magister utb. ( muuntokoulutus)
Författare: Marika Holm
Arbetets titel: Skönhetens aggression- aggressiones skönhet
Arbetets art: Slutarbete
Antal sidor: 22

Resumé:

Mitt konstnärliga slutarbete -Skönhetens aggression - aggressionens skönhet- består av två delar: en serie målningar och en textdel. De 30 målningarna är av olika storlekar, i olja på duk och pannå samt bläck på papper.
Slutarbetet har varit utställt i Konstindustriella högskolans lokaler i 7:e våningens utställningsaula 8.1-18.1 2004, med titeln - Snyggt eller fult är ointressant.

I slutarbetet har jag använt hermeneutiken som undersökningsmetod. Avsikten är att tolka det andra, det olika, det mindre självklara i ett givet sammanhang.
De teman och frågor som tas upp är värdeuppfattningar om det goda och det onda, det vackra och det fula. Det handlar om känslor och om sökandet efter den kontext som passar för stunden, vilket ger rum för flera tolkningsmodeller.
Inom hermeneutiken brukar det forskas i rättvisa, synd, helighet, skönhetens estetik och upplevelser.

Horisontförklaringen till detta arbete är mitt intresse för konst, måleri, religioner och sexualitet.
Den slutsats jag dragit av dessa teman och tidigare arbeten kommer till uttryck i slutarbetet 'Skönhets aggression - Aggressionens skönhet'. Jag har under året 2002-2003 målat mytiska figurer, Buddha-gestalter och arketypiska naturmotiv.
Efter medvetet forskande i mitt eget måleri och arbete har nya motiv kommit till - motiv som är mera skrämmande, ambivalenta och fula?
Min forskning är främst gjord inom måleriet. Tematiken är bekant från tidigare då jag mera omedvetet har jobbat med aggression.

I detta arbete kombineras aggressiva SM-masker och upplysta Buddha-figurer. I några målningar smälter de ihop till en figur.
Motivvalen leder till en beskrivning av det fula, det vackra, av skönhet.
Arbetet relaterar till konsthistoria, filosofi och psykoterapi men är gjort inom konstscenens/måleriets paradigm.
Målet med arbetet är att göra bättre måleri än vad jag gjort tidigare samt att skriva en beskrivande teoretisk text som stöd för måleriet.

måleriet.

Material:
Ämnesord: Måleri, vackert, fult, aggression
Förvaras vid:
Sekretesstiden går ut: