Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus, Virt@
Tekijä: Heino-Fihlman, Marjo
Työn nimi: Pimeä/hiljainen, maiseman polkuja maalauksissani
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 66

Tiivistelmä:

Taiteellinen lopputyöni jakaantuu kahdeksi osaksi.

Ensimmäinen osa oli näyttely Mediakeskus Lumeessa 2.-14.2.2004. Näyttely rakentui kahdesta maalauksesta. Kummankin teoksen mitat olivat 225 x 500 cm ja ne koostuivat molemmat sadasta viidestäkymmenestä öljyllä maalatusta palasesta.

Toinen osa on kirjallinen ja kuvallinen tutkimus, jossa tutkin samoja aiheita kuin maalatessa. Pimeä, tyhjä ja hiljainen, samoin kuin maisema ovat sellaisia käsitteitä, joihin maalaamiseni kiteytyy. Samalla ne ovat kuitenkin myös sanoja, joihin maalaamiseni pysähtyy. Tutkimus hahmottaa maalausaiheitteni taustaa ja sitä, mitä on niiden ympärillä.

Tutkimuksessa olen löytänyt yhtymäkohtia maalausteni, narratologian ja konstruktionismin välille.

Aineisto:
Asiasanat: Maalaus, pimeä, hiljainen, tyhjä, maisema
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto ja Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: