Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: MA
Tekijä: Haapanen, Sanna
Työn nimi: Ensilumen jälkeen
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 72

Tiivistelmä:

Lopputyöni koostuu Galleria Atskissa 15.11-26.11.2004 pidetystä näyttelystä ja kirjallis-kuvallisesta osasta. Näyttelyyn valitsemistani maalauksista koen parhaiten näkyvän maalaustapani ja rytmini kehittyminen maalausprosessini aikana.

Kirjallisessa osassa käsittelen omaa taideoppimistani, maalausprosessiani. Aloittamisen vaikeutta, taiteellisen itsetunnon muodostumista ja keskittymisen tärkeyttä.

Peilaan taideopettajuuttani ja maalaamistani harrastamaani japanilaiseen kamppailulajiin taidoon. Pohdin kuinka taide- ja taido-opettajuus kohtaavat minussa, toinen toiseensa vaikuttaen. Lisäksi vertaan keskenään kahta luovaa prosessia: maalaamista ja taido-ottelemista.

Sivuan tekstissäni taidon filosofiaa ja japanilaista estetiikkaa luodakseni lukijalle käsityksen elinympäristöstäni ja olemassaolostani taiteen tekijänä ja kamppailijana.

Olen pyrkinyt tekstissäni ilmavaa, pohdiskelevaan ja liikkuvaan ilmaisuun, jättäen tilaa lukijan omille ajatuksille ja mielikuville.

Aineisto: Näyttely ja kirjallis-kuvallinen osa
Asiasanat: Maalausprosessi, taide- ja taido-oppiminen sekä opettaminen, luovuus
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: