Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus
Tekijä: Annanolli, Tero
Työn nimi: Temperaa! -Opas temperamaalaukseen opettajille
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 59

Tiivistelmä:

Oma taiteellinen työskentelyni munatemperatekniikalla
antoi sysäyksen lopputyöni aiheelle. Lopputyöni tavoite
on kehittää temperamaalausopas ja tutkia sen toimivuutta
opetustilanteissa. Temperamaalausoppaan esikuvina ovat
olleet renessanssiajattelijat Cennino Cennini ja Leon
Battista Alberti. Olen tutkinut temperatekniikkaa ja mestari-
kisälli-oppipoika -metodia, jolla temperatekniikkaa
on opetettu. Tutkimuksessani sovellan mestari-kisälli-oppipoika
-metodia nykypäivän opetustilanteisiin temperamaalausoppaan
muodossa. Teoreettinen perusta antaa
muodon ja rakenteen temperamaalausoppaalle.

Temperamaalausopas on herättänyt kiinnostusta niin taiteilijoissa,
opettajissa kuin kemian alan ihmisissä. Keskeistä
temperamaalausoppaassa on itsevalmistetut maalausmateriaalit
ja ekologisuus.