Avdelning: Avdelningen för konstfostran
Utbildningsprogram: konstfostran, virta
Författare: Elsa Magdalena (Malin) Åberg
Arbetets titel: Skuggan som perspektiv och känsla - centrala begrepp i min målningsprocess
Arbetets art: Slutarbete
Antal sidor: 54

Resumé:

Mitt slutarbete består av en konstnärlig del i form av en utställning av oljemålningar i Galleri Ulaani i Helsingfors (november 2003), samt en skriftlig del där jag redogör för min målningsprocess under ca två års tid.

Motiven till mina oljemålningar hittar jag i bekanta och hemtrevliga miljöer som rödmylleträhus och kök, bland gamla dörrar och allmogemöbler. Det väsentliga är ett intressant ljus- och skuggfenomen över platserna. Med val av motiv samt med ljusfenomenens hjälp vill jag skapa stämningar av dels något hemtrevligt och dels något kusligt. Gränsen mellan hemtrevligt och kusligt blir inte entydig, utan begreppen uppträder delvis samtidigt. Det är inte entydigt vad betraktaren känner. En annan sak jag lägger vikt vid i mina målningar är frontalitet, och inramning av motivet. Genom att jag avbildar motiven utan mycket perspektiv, och avskurna på ett icketraditionellt sätt (t.ex. av en röd stuga med vita knutar syns bara vägg och en bit av ett fönster), ökar känslan av att något är märkligt. Perspektivet utgörs i huvudsak av skuggan, t.ex. skuggan av ett träd som faller på en husvägg. Perspektivet är sålunda liksom omvänt, så att målningen inte fungerar som ett "fönster", utan vänder sig tillbaka mot betraktaren.

I uppsatsen undersöker jag måleriet via dagboksanteckningar, målningar, skisser och teoretisk läsning. Under arbetets gång har mitt från början intuitiva måleri blivit mer medvetet. Jag har tagit intryck av teori kring tryggt och kusligt (heimlich/unheimlich), och medvetenheten har påverkat komposition och motivval. Men trots medvetenheten handlar själva målningsprocessen alltid om ett visst mått av intuition. Jag har lärt mig utnyttja fotografiet som skiss utan att känna mig som slav under dess presentation av "verkligheten". Jag vågar experimentera med olika målningstekniker, färg- och motivval. Jag tror mer på mitt måleri än för två år sedan, då jag ibland led av den ordlöshet jag kände inför målningarna. Jag tolkade då ordlösheten som att målningarna inte hade några budskap och var ointressanta, "bara vackra". Nu känns mitt tema inte längre så snävt. Det känns bättre att djupgående utforska sitt eget utvalda än att hyperaktivt försöka säga något om vartenda fenomen i samhället. Inom en skenbara snävhet kan man säga mer än man först anar.

Material: Oljemålningar samlade till en slutarbetsutställning, arbetsdagbok, källmaterial i form av både konstteoretiska och skönlitterära böcker samt tidningsartiklar.
Ämnesord:
Förvaras vid:
Sekretesstiden går ut: