Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Schütt, Hans-Peter
Työn nimi: Ihmepuu
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 42

Tiivistelmä:

Työssä tarkastelen rullalautagrafiikoiden lyhyttä elinkaarta sekä katuympäristöä, jossa ne esiintyvät. Liitän ne lähelle katutaidetta rullalautailun alkuperän ja kuvakielensä perusteella. Selvitän myös kuvien syntytaustoja. Esitän merkityksiä, joita kuvilla on. Selvitän miten kuvat valitaan lautoihin. Ketkä niitä valitsevat ja tekevät sekä selvittämään asenteita, jotka vaikuttavat aihepiireihin ja tyyleihin.
Lopputyöni taiteellinen osuus käsittää rullalautoja (kuvaliitteet), joihin maalatut/painetut aiheet ovat tulleet eri ihmisiltä, joille nuo laudat kuuluvat. Työskentelyni lähtökohtana on ollut myös laudan kulunut pinta, jonka olen aina jättänyt osittain osaksi uutta kuvaa. Käytössä kulunut kuva ei tarkoita tuhoutumista vaan ennemminkin muuttumista uusiksi mahdollisuuksiksi, samalla kertoen rullalautailun merkityssisällöistä.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: