Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Maisteri
Tekijä: Ylönen, Anna-Kaisa
Työn nimi: Vesivärimaalausopas oraville
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 85

Tiivistelmä:

Olen valmistanut luonnoksen vesivärimaalausoppaaksi lastentarhanopettajille. Opas on suunnattu opettajille lasten kautta. Pyrkimykseni on oman ammattikokemukseni kautta helpottaa sellaisten opettajien työtä, joille kuvataideopetus ei ole sydäntä lähellä. Lähtökohtani on tekniikka, koska sen opettaminen on kaikkille mahdollista. "Rivien välistä" on toivottavasti luettavissa näkemykseni taidekasvatuksesta kokonaisvaltaisena prosessina.
Oppaani kävi vierailulla päiväkodissa. Pyrin pienellä tapaustutkimuksella kokeilemaan sen toimivuutta. Päädyin uskomaan, että onnistuin työssäni.

Aineisto: vesivärimaalausops, tapaustutkimus päiväkodissa sekä haastattelu.
Asiasanat: varhaiskasvatus, vesivärimaalaus
Säilytyspaikka: Taidekasvatuksen osasto, Aralis
Salassapitoaika päättyy: -