Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Toppari, Elina
Työn nimi: Polulla kenialaisen kuvismaikan kanssa - Kenialaisen lukion taide-ja muotoiluopetuksen kartoitus
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 71

Tiivistelmä:

Lopputyöni käsittelee kenialaisen kuvataideopettajan, Teresa Gituin työtä sekä kenialaista taide- ja muotoiluopetusta yleisemmin. Tutkimukseni tavoitteena oli saada tietoa niistä olosuhteista ja puitteista, joissa kenialainen kuvataideopettaja teki töitään. Loppputyöni liittyy taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston Ngoru art & design - kehitysyhteistyöhankkeeseen, jota toteutetaan Ngorun ortodoksisessa lukiossa Mukurweinissä, Kenian keskusylängöllä.

Vietin Keniassa viiden viikon pituisen jakson syys-lokakuussa 2000, jona aikana keräsin aineistoa lopputyöhöni. Tuona aikana haastattelin Teresa Gituita ja vierailin paikan päällä Ngorun ortodoksisessa lukiossa tutustumassa hänen työhönsä. Tutkimusaineistoni muodostavat haastattelut, piirrokset, valokuvat, päiväkirja ja Ngorusta osastolle kertynyt materiaali.

Tutkimuksessa olen soveltanut narratiivisen tutkimusotteen piirteitä. Teresa Gituin tarinan rinnalla kulkevat tiedot kenialaisesta taide- ja muotoiluopetuksesta sekä Ngoru art & design -projektista.

Teresa Giutuin haastatteluissa esiinnousseita teemoja olivat taide- ja muotoiluopetuksen kohtaamat ennakkoluulot ja asenteet sekä opetuksen koekeskeisyys. Kuvataideopetukseen liityviä ongelmia oli myös se, miksi niin harvat oppilaat valitsivat taidetta ja muotoilua sekä tyttöjen osallistumattomuus opintoihin.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: taide-ja muotoiluopetus, Kenia, narratiivisuus, Ngoru art & design-projekti, kuvataideopettaja, kehitysyhteistyö
Säilytyspaikka: Taidekasvatuksen osasto, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -