Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: TaM kuvataideopetus
Tekijä: Thompson, Marianne
Työn nimi: Rinkula ja ruudukko - ajatuksia maalaamisesta
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 107

Tiivistelmä:

Lopputyöni koostuu Galleria Atskissa 3.-14.3.2003 pidetystä öljymaalausnäyttelystä sekä maalaamisen prosessiin vaikuttavia tekijöitä pohtivasta kirjallis/kuvallisesta osasta.

Näyttelyssä oli esillä 34 vuosina 2001-2003 maalaamaani maalausta. Rinnas-
tanalla esittävää ja abstraktia, kokeilevaa ja "valmista" maalausta, elettä ja eleetöntä sekä pientä ja suurta halusin kertoa työskentelyn moninaisuudesta jopa silloin, kun käytetty väline on tiukasti traditioon sidottu. Esillepanon sommittelu on ollut tärkeä osa taiteellista produktiota: valitsin maalaukset tarjolla olevista töistä sen perusteella, miten ne kommunikoivat näyttelytilan ja siellä esillä olevien muiden töiden kanssa.

Kirjallinen osa esittelee maalaamiseen liittyvää ajattelua sanakirjan muodossa. Henkilökohtaisista dokumenteista - työpäiväkirjoista,kirjeistä, sähköposteista - ja kirjallisuudesta esiin nostamieni sanojen avulla pohdin paitsi käsitteitä sanojen takana, myös tilanteita, joissa kyseiset asiat ovat tulleet minulle merkityksellisiksi. Purkamalla auki itsestään selvyyksinä pitämiäni asioita toivon tiedostavani paremmin myös omien totuuksieni suhteellisuuden. Sanakirjassa käsittelen mm. kokoon, välineeseen, valokuvaan, sukupuoleen, modernismiin ja väriin liittyviä asioita maalarin näkökulmasta. Sanakirjaan liittämäni kuvat kertovat käsittelemistäni asioista omaa kieltään.

Aineisto: kirjallinen osa, jossa mukana valokuvia maalauksista ja esillepanosta
Asiasanat: maalaus
Säilytyspaikka: Taik kirjasto
Salassapitoaika päättyy: