Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Roukus, Kim
Työn nimi: Taukotila - om bildkonstlärarnas virtuella mötesplatser
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 71

Tiivistelmä:

Mellan åren 1999-2001 jobbade jag som bildkonstlärare i grundskolan och på gymnasiet. Arbetet som lärare kan vara mycket ensamt, fastän man hela tiden är omringad av människor. Bildkonstlärare saknar ofta ämneskollegor.

Diskussion med ämneskollegor har en viktig roll i det dagliga arbetet och i planeringen av undervisningen. Genom att höra vilka projekt andra lärare håller på med och att dela med sig av sina egna erfarenheter, ger inspiration och utvecklar den egna kompetensen. Att få hjälp med idéer till uppgifter och olika projekt, underlättar arbetet och föder nya tankesätt.

I slutarbetet behandlar jag den nya teknikens möjligheter att föra samman lärare. Vilka är möjligheterna med ett diskussionsforum på Internet?

Jag startade ett virtuellt kollektiv; Taukotila, för att undersöka en grupps beteende i ett slutet diskussionsforum på Internet. I slutarbetet visar jag ett exempel på hur en diskussionsgrupp på nätet bildas, hur den formar sig och vilka problem som kan uppstå. Gruppen består av studeranden inom konstfostran och av nyblivna lärare.

Jag jämför även Taukotila med en annan befintlig diskussionskanal för bildkonstlärare; e-postlistan "Kuvisope". Genom att kartlägga dess innehåll och teman ger jag en överblick över bildkonstlärarnas intresseområden och behov.

Aineisto: Verkkoyhteisö, kirjallinen raportti
Asiasanat: Virtuella kollektiv, sociologi, interaktion, läraryrket
Säilytyspaikka: Taidekasvatuksen osasto, TaiKin kirjasto
Salassapitoaika päättyy: