Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: MA, täydennyskoulutus
Tekijä: LUUKELA, Annikki
Työn nimi: VALO ON KOKEMUS
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 112

Tiivistelmä:

Taiteellinen lopputyöni on kaksiosainen. Se käsittää näyttelyn VALOINSTALLAATIO Amos Andersonin taidemuseossa 27.9.-3.11. 2002 ja kirjallisen osan VALO ON KOKEMUS.

Kirjallisessa osassa selvitän tutkimuksen lähtökohtaa eli LEDien käyttömahdollisuuksia valotaideteoksissani ja uusien teosteni valmistusprosessia sekä johtopäätöksiä.

Olen tehnyt valotaidetta jo vuodesta 1970 lähtien ja siksi olen pitänyt tärkeänä lopputyössäni taustoittaa myös valotaiteen historiaa sekä oman taidetyöskentelyni kehitysvaiheet. Tutkimukseni on aiempien teosteni jatkumo. Lisäksi esitän valotaiteeni herättämiä huomioitani ja pohdintojani sekä aiemmilta vuosilta että lopputyönäyttelyn osalta.

Aineisto: Kirjallinen osuus
Asiasanat: LED, valotaide, valo tilassa
Säilytyspaikka: TaiK/kirjasto ja TKO
Salassapitoaika päättyy: