Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Lehtinen, Ville Iivari
Työn nimi: Kone minussa, minä koneessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 79

Tiivistelmä:

Medioituminen ja ajattelun välineellistyminen ovat ympäröivän maailmamme ja kulttuurimme ilmiöitä, joiden vaikutukset ovat kumulatiivisia. Välineen vaikutus omaan ajatteluun ja maailman hahmottamiseen korostuu teknologian pikkuhiljaa uidessa aisteihimme ja alkaessa värittää maailmankuvaamme.

Maailmassa oleminen ei ole vain vastaanottamista. Erityisesti taiteentekijälle se on myös toimimista osana ympäristöä, kokemuksien ja taidon jalostamista voidakseen jättää oman jälkensä maailmaan. Tämän taidon esiintulemisen ympäristönä ja välineenä käsittelen tietokonetta.

Tietokone edustaa ja toteuttaa nyky-yhteiskunnassa niin monihaaraisia ilmiöitä, että sen käsitteleminen vain tietojen käsittelyn välikappaleena kadottaa väkisin suuren osan. Siksi tietokone on tässä otettu käsittelyyn metakoneena ja -mediana, joka vapauttaa käyttöömme sen, mikä aiemmin on ollut kenties harjoittelusta, välineistä tai näiden molempien hallinnasta riippuvaista.

"Kone minussa, minä koneessa" on mahdollisen jatkotutkimuksen aikainen, taustoja selvittävä tutkimusohjelman luonnos. Sen perimmäisena tarkoituksena on pohtia niitä taustoja, joita liittyy kuvallisen ajattelun ja taiteellisen prosessin tutkimiseen silloin, kun kyseessä on välineen aiheuttaman sisäisen muutoksen havaitseminen. Yrityksenä on ottaa selvää, voiko välineellä olla vaikutusta (kuvalliseen) ajatteluun, miten se voi vaikuttaa, ja onko sitä mahdollista havaita.

Aineisto: Kirjallinen lopputyö
Asiasanat: mediakasvatus, mediatiede, medioituminen, metamedia, sanaton taito, tietokone, välineellistyminen, teknodiskurssi
Säilytyspaikka: Kirjaston käsikirjasto + Taidekasvatuksen osaston käsikirjasto
Salassapitoaika päättyy: -